Coronaläget i länet – ”håll nere de fysiska kontakterna”

Smittspridningen av Covid-19 är fortsatt mycket hög i länet och nu rekommenderar Region Örebro Län att man håller nere de fysiska kontakterna.

· Publicerad: 24 januari 2022 · 18.01.
Arkivbild

Region Örebro Län kunde under måndagen presentera den nuvarande lägesbilden i länet. Smittspridningen av Covid-19 är fortsatt mycket hög och nu rekommenderar man att hålla nere de fysiska kontakterna.

— Den smittspridning vi nu ser innebär att vi behöver räkna med att vi blir exponerade för smitta i många olika situationer, på arbetsplatsen, på aktiviteter och i samhället. Så snart några personer träffas får man räkna med att någon kan vara smittad. Vi behöver hålla nere de fysiska kontakterna i möjligaste mån och på så sätt hjälpas åt att hålla nere smittspridningen, säger Gunlög Rasmussen på Region Örebro Läns hemsida.

Annons ▾

Gunlög Rasmussen understryker vikten av att de nya provtagnings-rekommendationerna följs, så att svarstiderna inte blir för långa och personer som fysiskt behöver vara på sin arbetsplats ska kunna få provsvar i rimlig tid. Dessa rekommendationer presenterades förra veckan.

Rekommendationer för allmänheten som har symtom:

  • Testning rekommenderas för personer som har symtom och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Även elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer rekommenderas testa sig vid symtom.
  • Vid positivt provsvar ska man vara hemma minst fem dagar.
  • De som har symtom men inte rekommenderas provtagning ska bete sig om att de har covid-19 och också stanna hemma minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig återställd
  • Personer som har haft covid-19 senaste tre månaderna behöver inte ta prov, men ska stanna hemma så länge man är sjuk.
  • Förskolebarn ska stanna hemma om de får symtom och tills barnet har varit utan feber i minst ett dygn och verkar frisk och pigg. Barn upp till sex år behöver inte lämna prov.

För patienter, omsorgstagare och personal inom vård och omsorg gäller särskilda rekommendationer kring provtagning, skriver Region Örebro Län på sin hemsida.

FIKK - För att alla behövs