Minskat dosintervall för vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla vuxna från 18 år att ta sin tredje dos vaccin mot covid-19, man sänker dosintervallen till tre månader.

· Publicerad: 1 februari 2022 · 18.00.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla vuxna från 18 år att ta sin tredje dos vaccin mot covid-19 minst tre månader efter dos två. Detta skriver Region Örebro Län på sin hemsida under tisdagen.

Det är en mycket kortare tidsintervall än tidigare. Men anledningen är att smittspridningen är väldigt kraftig runt om i hela landet.

Annons ▾

Nya studier ligger bakom Folkhälsomyndighetens beslut

Bakom Folkhälsomyndighetens beslut ligger studier om att påfyllnadsdosen stärker och förlänger skyddet mot svår sjukdom och en genomgången covid-19-infektion är inget hinder för vaccination. I dagsläget erbjuds en tredje dos till alla över 18 år.

— Vaccination är främsta skyddet mot covid-19. Det är därför viktigt att så många som möjligt får en tredje dos snarast. Förutom att en påfyllnadsdos förlänger och stärker skyddet mot svår sjukdom ger den tredje dosen även ett ökat skydd mot att smittas och sprida smitta vidare, berättar Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Regionen uppmanar därför åter igen alla som inte tagit sin påfyllnadsdos att göra det så fort som möjligt – både för sin egen och andras skull.

— Vi har gott om tider på alla vaccinationsmottagningar, så vi välkomnar detta beslut, säger Ewa Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccination.

FIKK - För att alla behövs