Så många elbussar inhandlas till Örebro Län

Svealandstrafiken kunde under torsdagen meddela hur många elbussar de kommer inhandla till Örebro Län, till en början ska det handla om 46 st.

· Publicerad: 14 april 2022 · 12.22.
En av elbussarna som trafikerar Västerås. Foto: Svealandstrafiken

Under skärtorsdagen kunde Svealandstrafiken offentliggöra hur många elbussar som kommer inhandlas till Örebro Län. Sammanlagt handlar det om 46 elbussar som ska köpas in för stads- och regiontrafik samt BRT (Bus Rapid Transit).

— Vid valet av leverantör kommer bland annat stor vikt läggas på förarens arbetsmiljö samt hur väl leverantören uppfyller uppsatta hållbarhetskrav. Sista anbudsdag är den 16 maj 2022 och avtalsstart är satt till den 1 juni 2022, Svealandstrafiken i ett pressmeddelanden.  

Annons ▾

Möjlighet att handla in ytterligare 30 elbussar från leverantören

Som en del i omställningen till en mer hållbar fordonsflotta upphandlar Svealandstrafiken nya elbussar till Örebro län. Sammanlagt 46 elbussar ska köpas in för stads- och regiontrafik samt BRT (Bus Rapid Transit). Avtalet ger även Svealandstrafiken möjligheten att utöver de 46 bussarna avropa ytterligare 30 bussar från leverantören. Samtliga bussar kommer att laddas på Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp, Örebro.

— Det känns väldigt bra att upphandlingen nu är ute på marknaden, och jag ser verkligen fram emot att få ta del av leverantörernas lösningar. Vi har varit väldigt noggranna i förarbetet där vi bland annat använt olika referensgrupper för att säkra att underlaget håller den höjd vi önskar. Utöver det har vi även genomfört en leverantörsdialog med tio leverantörer på marknaden för att få en bättre bild av vilka fordonslösningar som finns på marknaden och hur dessa kan uppfylla våra mål och behov, säger Martina Lindblom Alanko, Hållbarhets- och inköpschef på Svealandstrafiken.

Dessa krav ställde Svealandstrafiken

Några av de krav som satts upp är bland annat att bussarna ska ha en räckvidd på 200 km, att de ska kunna snabbladdas och att leverantörens leveranskedjor är transparenta och hållbara. Dessutom ska bussarnas design vara modern och anpassad för morgondagens resenärsbehov avseende bland annat upplevelse, tillgänglighet och innovation. Vid utvärderingen kommer Svealandstrafiken bedöma leverantörernas förslag utifrån fem olika kriterier. Bland annat kommer förarens arbetsmiljö att utvärderas.

— För oss är det givetvis väldigt viktigt att våra förare har en bra arbetsmiljö. Därför kommer ett av bedömningskriterierna handla om just det. Vi vill säkerställa att föraren utsätts för så få störande inslag som möjligt, att det är en trygg och säker miljö och att möjligheten till att ergonomiskt anpassa den är så stor det bara går. Vi kommer därför utvärdera förslagen i tät dialog med förarna och de fackliga företrädarna för att få till en så bra lösning som möjligt, säger Martina Lindblom Alanko.

FIKK - För att alla behövs