Projekt möjliggör utlåning av digital utrustning i Vivalla

Nu satsar Örebro kommun på ett projekt som ska tillgängliggöra digital utrustning på biblioteket i Vivalla, på Trainstation samt på Trainstation-bussen.

· Publicerad: 9 juni 2022 · 18.04.

Örebro kommun satsar nu på att tillgängliggöra digital utrustning på biblioteket i Vivalla, på Trainstation samt på Trainstation-bussen genom utlåning. Detta kunde man under gårdagen skriva på sin hemsida.

— Tanken är att låntagare kostnadsfritt ska kunna låna hem digital utrustning som datorer och iPads för samhällsärenden, skapande och lärande. Detta för minska utanförskapet som bristen på digital utrustning kan medföra, skriver Örebro Kommun.

Annons ▾

Vill motverka digitalt utanförskap

Många i socioekonomiskt utsatta områden saknar idag tillgång till utrustning såsom dator och iPad. Detta digitala utanförskap vill Örebro kommun motverka genom ett pilotprojekt med utlåning av digital utrustning på biblioteket i Vivalla, på Trainstation samt på Trainstation-bussen. Om försöket slår väl ut kommer det att implementeras i ordinarie verksamhet.

— Det här en provsatsning som görs fram till oktober. Därefter får vi utvärdera och se om det är något som skulle kunna bli en permanent service till våra medborgare. Vi hoppas att många nu tar tillfället och provar den utrustning som kommer att finnas tillgänglig, säger Kim Lindberg, uppdragsledare på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Så länge pågår pilotprojektet

Från och med 8 juni fram till oktober pågår pilotprojektet. Låntagaren ska ha fyllt 18 år för att låna utrustningen som sker under en begränsad tid. Projektet möjliggörs genom ett ekonomiskt bidrag från Delegationen mot segregation (Delmos).

Besök Vivalla bibliotek, Trainstation och Trainstation-bussen för att veta mer, skriver Örebro kommun på sin hemsida.

FIKK - För att alla behövs