Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan i Örebro

Under vecka 24 påbörjas arbetet med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på Östra Bangatan vid korsningen mot Olaigatan.

· Publicerad: 10 juni 2022 · 10.08.
Arkivbild

Örebro Kommun kunde under torsdagen meddela att det kommer förekomma begränsad framkomlighet på Östra Bangatan vid korsningen mot Olaigatan. Detta då man ska byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på platsen.

— Under vecka 24 påbörjar vi arbetet med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på Östra Bangatan vid korsningen mot Olaigatan vid Resecentrum. Det innebär en begränsad framkomlighet för trafikanter. Arbetet beräknas vara klart vecka 32, skriver Örebro Kommun.

Annons ▾

Norrgående körbana kommer att vara avstängd

Under arbetets gång mellan vecka 24-32 kommer norrgående körbana att vara avstängd. Trafiken leds i stället över till södergående körbana där det blir öppet i båda körriktningar. Välj annan väg om möjligt. In- och utfarten till Olaigatan från Östra Bangatan kommer att vara avstängd under tiden då arbetet pågår.

När arbete pågår kommer arbetsmaterial och arbetsmaskiner finnas i ett inhägnat område för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet. Vänligen respektera avspärrningar och trafikhänvisningar.

Bild: Örebro Kommun

Avstängning av vattnet samt missfärgat vatten

Vid några tillfällen kommer vattnet att behöva stängas av. Vi skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar till de som berörs av detta i området.

Det kan förekomma missfärgat vatten och tryckförändringar i området som inte är farliga, men var försiktiga vid tvätt då det kan bli missfärgningar. Spola gärna kallvatten en stund för att få rent vatten snabbare.

Ta tillvara på vattnet som spolas rent, genom att samla det i en hink och använd för att vattna blommor eller spola i toaletten med.

FIKK - För att alla behövs