Rasmus Paludan anmäld för hets mot folkgrupp

Civil Rights Defenders kunde under onsdagen meddela att de anmält Rasmus Paludan för hets mot folkgrupp, de menar att han gjort sig skyldig till hatbrott.

· Publicerad: 29 juni 2022 · 16.40.
Foto: Pressbilden

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders kunde under onsdagen meddela att de anmält Rasmus Paludan för hets mot folkgrupp. Organisationen menar att han gjort sig skyldig till hatbrott.

— Sverige har en lagstiftning som finns till för att skydda minoritetsgrupper mot hatpropaganda. Vi menar att Paludan har gått över gränsen för vad yttrandefriheten tillåter och gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Annons ▾

Totalt har fyra anmälningar lämnas mot Rasmus Paludan

Totalt fyra anmälningar lämnas idag in till polisens hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö, där flera av Paludans koranbränningar och demonstrationer ägt rum.  

Sedan den 14 april fram till den 5 juni har Paludan bedrivit en så kallad valturné i Sverige. Turnén har bland annat bestått i att bränna och skända Koranen, islams heliga skrift, framför moskéer och i områden med en jämförelsevis hög andel muslimer och personer med utländsk bakgrund.

Sammanlagt har Paludan genomfört närmare 30 demonstrationer under tidsperioden. Under åtminstone 19 av dessa brändes koraner. Flera av koranbränningarna sammanföll även med den muslimska fastemånaden Ramadan. 

Syftet med turnén har varit att, utifrån en rasistisk ideologi, sprida hat mot muslimer och invandrare och systematiskt provocera dessa grupper, för att på så vis utmåla dem som våldsamma, irrationella och ej tillhörande det västerländska samhället, skriver Civil Rights Defenders.

Vill få frågan prövad i domstol 

Frågan om koranbränningar kan utgöra hets mot folkgrupp har inte prövats i svensk domstol tidigare, vilket gör att det saknas domstolspraxis. Civil Rights Defenders vill att polisanmälan mot Paludan ska leda till åtal och en domstolsprövning av frågan. 

— Vår förhoppning är att domstolen tittar på det här fallet och slår fast att det har varit fråga om hets mot folkgrupp. Det kan i så fall bli vägledande för liknande händelser i framtiden och ge ett starkare skydd mot hatpropaganda som riktar sig mot minoritetsgrupper, säger John Stauffer. 

Rasmus Paludan har vid flera tillfällen besökt Örebro och vid det första besöket på långfredagen uppstod ett upplopp i Sveaparken. Så sent som två dagar sen dömdes fyra unga män för inblandningar i detta upplopp.

FIKK - För att alla behövs