SMHI varnar för kraftiga regn- och åskskurar

SMHI varnar för kraftiga regn- och åskskurar i delar av nordvästra Götaland och inre Svealand. Detta gäller även stora delar av Örebro Län.

· Publicerad: 4 augusti 2022 · 12.48.
Arkivbild

SMHI går under torsdagen ut med en gul varning för bland annat Örebro Län. Det kan förekomma kraftiga regn- och åskskurar som kan påverka trafik och elförsörjningen. Huvudområdet för den gula varningen gäller delar av nordvästra Götaland och inre Svealand.

— Från torsdag eftermiddag och vidare under kvällen rör sig kraftiga regn- och åskskurar in västerifrån och vidare österut och norrut. Men de lokala variationerna kommer att vara stora och var den kraftigaste åskan väntas hamna är svårbedömt, skriver SMHI.

Annons ▾

— Det är även risk för lokalt stora regnmängder på kort tid och tillfälligt mycket hårda vindbyar. I samband med åskskurarna risk för störningar i elförsörjningen och lokala översvämningsproblem, skriver SMHI.

Risker som kan uppstå vid kraftiga regn- och åskskurar

  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
  • Risk för störningar i elförsörjningen och tågtrafiken på grund av blixtnedslag.
  • Risk för att bränder uppstår.

FIKK - För att alla behövs