Katalysatorstölder kan påverka Serviceresor i länet

Väntetiderna för Serviceresor i länet kan påverkas efter helgens stöldvåg av katalysatorer, detta kunde Länstrafiken skriva om på sin hemsida.

· Publicerad: 11 augusti 2022 · 17.21.
Foto: Alexander von Sydow, Bildkälla: Region Örebro Län

Länstrafiken i Örebro Län kunde under torsdagen skriva på sin hemsida att helgens stöldvåg av katalysatorer kan påverka deras arbete. Detta då många minibussar måste repareras och nästa vecka startar skolorna igen.

— Under lördagen den 3 augusti stals katalysatorer från 11 minibussar från företaget Transdev Mälardalen. Transdev Mälardalen är ett av de trafikföretag som kör Serviceresor åt Länstrafiken, skriver man på sin hemsida.

Annons ▾

Det kan ta tid att få fram nya katalysatorer till minibussarna. Transdev jobbar på att så snabbt som möjligt få fram nya katalysatorer eller få tag på ersättningsfordon. Dessvärre har liknande stölder inträffat på andra håll i landet vilket gör att behovet av katalysatorer är stort och det är också svårt att låna in ersättningsfordon.

Bristen på minibussar kan innebära längre väntetider

I nästa vecka börjar höstterminen i länets skolor vilket innebär att antalet resor med Serviceresor ökar drastiskt.

Bristen på minibussarna kan innebära längre väntetider för våra kunder och vi uppmanar våra kunder att undvika resor på morgonen och eftermiddag då väldigt många skall till skola och arbete, res gärna med oss mellan kl 10:00 – 14:00 eller efter kl 16:00

Serviceresor är ett samlingsnamn för olika resor som helt eller delvis betalas av samhället, till exempel färdtjänst, sjukresa eller skolskjuts. Serviceresor är ett komplement till den linjelagda kollektivtrafiken.

FIKK - För att alla behövs