Från och med den 24 augusti kan du förtidsrösta

Den 11 september går Sverige till allmänna val, men redan på onsdag den 24 augusti öppnar förtidsröstningen. Det innebär att du kan förtidsrösta.

· Publicerad: 22 augusti 2022 · 18.15.
Foto: Fialotta Bratt

Söndagen den 11 september går Sverige till val, men redan från den 24 augusti kan du förtidsrösta. Detta skriver Örebro Kommun om på deras hemsida.

Allmänna val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag sker söndagen den 11 september. På onsdag den 24 augusti öppnar möjligheten att förtidsrösta. För Örebro kommuns Valnämnd och valkansli har förberedelserna inför det allmänna valet pågått i över ett år, där cirka 1 000 valarbetare har rekryterats.

Annons ▾

— Intresset för att arbeta som röstmottagare har varit stort, vilket är glädjande och är ett medborgerligt förtroendeuppdrag. Det svenska valsystemet är på så sätt väl förankrat i befolkningen, vilket är viktigt för vår demokrati, säger Mats Guldbrand, tillförordnad ansvarig för val i Örebro kommun.

Förtidsröstning i 20 lokaler

Förtidsröstningen genomförs i 20 lokaler i Örebro med varierande öppettider under perioden 24 augusti till och med valdagen. För information om adress och öppettider, se Valmyndighetens webbplats, www.val.se eller ring Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00. Ta med ditt röstkort och id-handling när du ska rösta.

— Vi hoppas att många tar tillfället att förtidsrösta för att undvika köer och trängsel på valdagen. Vi har utökat med två lokaler sedan förra valet, som finns på strategiska platser runt om i Örebro. Vill man förtidsrösta kan man exempelvis göra det på Marieberg Galleria, Örebro universitet, Kulturkvarteret eller på Universitetssjukhuset i Örebro. Röstsedeln skickas sedan till väljarens lokala distrikt, säger Mats Guldbrand.

Rösta på valdagen

Ta med dig röstkortet och din id-handling när du ska rösta i din vallokal. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Samtliga vallokaler har öppet kl. 8–20. Kommunens servicecenters telefon har extra öppet under valdagen 11 september och svarar då endast på frågor om valet.

Röstkort

Du som har rösträtt ska ha fått ditt röstkort senast den 24 augusti med posten. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt till, vallokalens namn med adress och öppettider under valdagen. Saknar du ett röstkort kan du beställa ett nytt. Mer information finns på val.se

Stort lokalt valmaskineri för att genomföra valet

Örebro kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att kommunen ansvarar för att planera, förbereda och genomföra nationella val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Kommunen samarbetar i ett nätverk för landets 20 största kommuner. De träffas både före och efter varje val för att utbyta erfarenheter och få information från Valmyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

— I år har det varit mycket information om valsäkerhet och att man kan rösta under hela valperioden och inte bara på valdagen. Valnämnden i Örebro kommun har beslutat om att ha betydligt fler helgöppna röstningslokaler under förtidsröstningen jämfört med tidigare val, säger Mats Guldbrand.


FIKK - För att alla behövs