Rekommenderar ny påfyllnadsdos mot covid-19

Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19.

· Publicerad: 29 augusti 2022 · 09.18.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade under förra veckan att man nu bör ta en ny påfyllnadsdos mot covid-19. Rekommendationen gäller personer som är 65 år eller äldre, samt de som finns i riskgrupperna.

Det har nu gått fyra månader eller mer sedan den senaste påfyllnadsdosen för de flesta personer som ingår i de här grupperna. Därför är det dags att öka på skyddet mot covid-19 med ännu en vaccindos.

Annons ▾

Höstdosen behövs eftersom personer som är 65 år och äldre, och även personer i riskgrupp, har en ökad risk för allvarlig sjukdom vid covid-19. Vaccinets effekt avtar också snabbare för äldre personer än yngre.

— Vi vet vilka grupper som riskerar allvarligast konsekvenser av covid-19, och därför är det mycket viktigt att upprätthålla skyddet mot allvarlig sjukdom och död bland dem. Viruset sprids dessutom ofta mer under hösten och vintern. Vår förhoppning är att så många personer som möjligt i de här grupperna ska följa rekommendationen och vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst. Rekommendationen gäller även om man tidigare har varit sjuk i covid-19, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Variantanpassade vaccin ej godkända

Vaccin som är anpassade till några av de nya virusvarianterna är på gång, men inget av dessa vacciner har ännu godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, och det är inte klart när Sverige kan få tillgång till dem.

Även om förhoppningen är att de variantanpassade vaccinen ska vara mer effektiva mot själva smittspridningen så är detta fortfarande inte helt klarlagt. Folkhälsomyndigheten anser därför att det är viktigare att se till att skyddet mot allvarlig sjukdom och död upprätthålls inom de grupper som riskerar allvarligast konsekvenser av covid-19, än att invänta de variantanpassade vaccinerna för påfyllnadsdoser.

— Det viktigaste är att personer som rekommenderas en påfyllnadsdos går och vaccinerar sig. Vi vet att de vacciner som finns idag ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död för alla hittills kända varianter av viruset som orsakar covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

När det gäller åldersgruppen 18 till 64 år så finns ingen myndighetsrekommendation om att ta en påfyllnadsdos i höst. Generellt bedöms övriga som inte omfattas av rekommendationen om höstdos ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död om de har vaccinerat sig enligt rekommendationerna.

Men regionerna ska se till att det finns en möjlighet för personer inom åldersgruppen 18 till 64 år att ta en påfyllnadsdos. Ett skäl kan till exempel vara att man närmar sig 65-årsåldern eller har underliggande sjukdom och väljer att vaccinera sig utan att strikt tillhöra medicinsk riskgrupp.

Rekommendationen om påfyllnadsdos

Från och med den 1 september rekommenderas en höstdos vaccin till grupperna nedan:

  • personer som är 65 år och äldre, samt de som bor på SÄBO för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst
  • personer från 18 år i riskgrupp

Rekommendationen gäller personer som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:

  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • andra riskgrupper.

FIKK - För att alla behövs