Antalet vårdplatser ska bli fler i regionen

Region Örebro Län ska öka antalet vårdplatser i regionen, detta genom att bland annat anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön.

· Publicerad: 31 augusti 2022 · 21.11.
USO-Arkivbild-2
Arkivbild: Martin Avedal

Hälso- och sjukvårdens kapacitet ska öka, bland annat genom att utöka antalet vårdplatser. Det menar regionstyrelsen som vid dagens sammanträde fördelade 14,7 miljoner kronor för detta ändamål. Detta skriver Region Örebro Län på sin hemsida.

— Hälso- och sjukvården är hårt ansträngd och vi ser ett stort tryck på våra olika verksamheter. Genom att öka antalet vårdplatser hoppas vi kunna avlasta vårdverksamheten till glädje för både patienter och medarbetare, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Annons ▾

Anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön

I begreppet fler vårdplatser ryms till exempel att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön inom vården. Utökningen av antalet vårdplatser finansieras med hjälp av staten som totalt bidrar med 500 miljoner kronor till Sveriges regioner.

Regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att fördela de 14,7 miljonerna som Region Örebro län tilldelas till de verksamheter inom såväl somatisk som psykiatrisk slutenvård, inklusive intensivvård, där de gör allra störst nytta.

— Våra medarbetare gör fantastiska insatser för att ta hand om de patienter som behöver vård och jag hoppas att vi med de insatser de här pengarna möjliggör kan underlätta deras arbetssituation och att det i slutändan medför ett ännu bättre omhändertagande av patienterna, säger Andreas Svahn.

FIKK - För att alla behövs