Viltolyckor har ökat kraftigt i Örebro län

Försäkringsbolaget If har presenterat en genomgång av olycksdata från de senaste tio åren. Den visar att viltolyckor har ökat i Örebro län.

· Publicerad: 28 september 2022 · 11.57.
Arkivbild

Försäkringsbolaget If kunde under onsdagen presentera en genomgång av olycksdata från de senaste tio åren. Den visar att viltolyckor har sedan början av 2010-talet blivit allt vanligare i Örebro län. Framför allt är det fler olyckor med rådjur.

Med hösten kommer viltolyckorna. Oktober och november är de månader då det sker överlägset flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag i Sverige. Bara i Örebro län kan vi räkna med över 600 incidenter, motsvarande närmare tio per dag.

Annons ▾

— Det är störst risk för viltolyckor i gryning och skymning. Det är då som de flesta djuren förflyttar sig för att leta föda. Det är viktigt att du håller extra uppsikt längs med vägkanterna, anpassar hastigheten och var extra vaksam då viltstängsel upphör, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Har ökat kraftigt på tio år

Över tid har viltlolyckorna ökat kraftigt i Örebro län. Under de senaste tre åren anmäldes 1 883 fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet (+37 procent).

Bild: If

I hela landet syns också en ökning de senaste åren, från 64 931 viltolyckor 2019 till 65 430 olyckor 2021. År 2020 präglades av mindre bilåkande under pandemin, då 61 156 olyckor skedde, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet.

— Det är svårt att ge ett svar på varför viltolyckorna fortsätter att öka. Antal bilar i trafik blir hela tiden fler, men å andra sidan är nya bilar säkrare med autobroms och annan säkerhetsutrustning. När bebyggelsen breder ut sig kommer människor och djur allt närmare varandra och djurens naturliga yta blir mindre, det skulle kunna vara en förklaring, säger Johan Granholm.

I Örebro län är det framför allt rådjur som ligger bakom olyckorna. Tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med just rådjur. Sedan början av 2010-talet har antalet olyckor med rådjur i länet ökat med 32 procent.

FIKK - För att alla behövs