Första call-in mötet genomfördes i Örebro

Tillsammans har Polisen, Örebro kommun, Kriminalvården och lokalsamhället genomfört ett första möte med personer ur kriminella grupperingar.

· Publicerad: 19 oktober 2022 · 21.06.

Flera aktörer i Örebro så som Örebro kommun, Polisen, Kriminalvården och det lokala samhället genomförde under gårdagen ett så kallat call-in möte. Det skriver bland annat polisen och Örebro Kommun på sina respektive hemsidor under torsdagen.

Detta call-in möte hade som syfte att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupper. Det gemensamma målet är att öka tryggheten i kommunen. Mötet genomfördes inom ramen för GVI, gruppvåldsintervention.

Annons ▾

— En del av GVI-strategin handlar om direktkommunikation med identifierade våldsamma grupper och personer. Call-in en viktig del i den kommunikationen, säger Johanna Johansson som är samordnare för GVI Örebro från polisen.

Malmö använder namnet Sluta skjut

En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld kan kopplas till ett fåtal individer och därför ska resurserna satsas på de mest våldsdrivande. I Malmö använder man strategin under namnet ”Sluta skjut” där man sett positiva effekter.

Under call-in fick ett tio-tal personer ur kriminella grupper lyssna på företrädare från olika delar av samhället, exempelvis polisen, kommunen och personer från lokalsamhället. Syftet var att lämna ett tydligt budskap:

  • Vi vill inte att du dör.
  • Vi vill inte att du dödar.
  • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser.
  • Vi vill att du tar emot den hjälp vi erbjuder.

— När vi träffar de som kartlagts, oavsett om det är i samband med gruppinterventionen eller vid ett enskilt möte, så delar vi ut visitkort med en kontakt till oss inom öppenvården. Det centrala för oss är att bygga en allians och en motivation hos den som ringer och vill lämna en våldsdrivande grupp, samt bygga ett förtroende för det lokala samhället. Vi använder oss av våra erfarenheter av relationsbaserat socialt arbete och det breda kontaktnät vi arbetat upp i samband med GVI, för att individanpassa stödet, Björn Eriksson Kurator, kurator Örebro kommun.

FIKK - För att alla behövs