Vill skapa fler utbildningsplatser för sjuksköterskor

Region Örebro län kommer att ansöka om statliga pengar för att kunna öka antalet utbildningsplatser inom hälso- och sjukvården.

· Publicerad: 26 oktober 2022 · 11.25.
USO-Arkivbild-2
Arkivbild: Martin Avedal

Region Örebro län kommer att ansöka om statliga pengar för att kunna öka antalet utbildningsplatser inom hälso- och sjukvården. Detta för att bidra till att det utbildas fler sjuksköterskor. Det beslutade regionstyrelsen vid ett sammanträde under tisdagen.

— Precis som de andra regionerna i Sverige står vi inför stora utmaningar när det gäller rekrytering av nya medarbetare till hälso- och sjukvården, och vi kommer att behöva genomföra flera olika åtgärder. Tack vare just det här statsbidraget kan vi nu utöka den verksamhetsförlagda utbildningen för att på så sätt bidra till en ökad genomströmning av studenter, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Annons ▾

Ska fördela totalt 250 miljoner

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela totalt 250 miljoner kronor till landets regioner för att utöka den verksamhetsförlagda utbildningen. En utökad verksamhetsförlagd utbildning väntas på sikt leda till att antalet legitimerade sjuksköterskor kommer att öka.

— Därmed får vi en bredare bas för framtida rekryteringar av sjuksköterskor och vi får också möjlighet att utbilda fler specialistsjuksköterskor, säger Andreas Svahn.

De 250 miljoner kronorna kommer att fördelas mellan regionerna i förhållande till hur mycket de ökar antalet utbildningsveckor med under året. Regionerna får söka statsbidraget till och med den 30 november och därefter beslutar Socialstyrelsen om tilldelning under december. Medlen kan användas retroaktivt för hela år 2022.

Under höstterminen år 2021 var antalet verksamhetsförlagda utbildningsveckor som genomfördes i Region Örebro läns regi för sjuksköterskeutbildningen 1 870 stycken. Uppskattningen av veckor under höstterminen 2022 uppgår till 1 985 stycken.

FIKK - För att alla behövs