M Sverige besvikna på regeringens nya bränsleskatt

Riksförbundet M Sverige kunde under torsdagen rikta kritik mot Regeringen och Sverigedemokraterna, de menar att de brister i löftet om bränsleskatt.

· Publicerad: 27 oktober 2022 · 23.11.

Riksförbundet M Sverige kunde under torsdagen släppa ett pressmeddelande där de utrycker en besvikelse på regeringens nya bränsleskatt. Man menar att Regeringen och Sverigedemokraterna inte håller de löften de gick till val på.

— Regeringen och Sverigedemokraterna utlovar att sänka bränslepriset med en krona till årsskiftet. Detta mot bakgrund av kraftigt stigande bränslepriser under 2022 till följd av Rysslands invasion av Ukraina och en svag kronkurs. Riksförbundet M Sverige uttrycker besvikelse och pekar på vallöften om prissänkningar på fem–tio kronor, skriver man i ett pressmeddelande.

Annons ▾

Sveriges bilister röstade för sänkta bränslepriser

Skattesänkningen är välkommen, men en kostnadssänkning på en krona är en klen tröst när dieselpriset ligger på över 27 kronor per liter. Särskilt mot bakgrund av att EU givit Sverige grönt ljus att helt slopa energiskatten under tre månader. Det menar Riksförbundet M Sverige.

— Sveriges bilister röstade för sänkta bränslepriser så besvikelsen är förstås stor idag när vi ser att man väljer att inte leverera. Förväntningarna var höga på tuffa tag mot rekordpriserna på bensin och diesel. Åtgärderna som man presenterat idag är inte i närheten av de löften man gav inför valet, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Lovade kraftiga sänkningar på drivmedel

Under valrörelsen föreslog Sverigedemokraterna prissänkningar på diesel med tio kronor och bensin på 6,50 kronor genom sänkning av skatt, moms och reduktionsplikt. Moderaterna utlovade sänkningar av dieselpriset på 5 kronor. Kristdemokraterna föreslog åtgärder som skulle sänka dieselpriset med 9 kronor och bensinpriset med 5 kronor under vintern. Även Liberalerna har föreslagit skattesänkningar för att kompensera för de höga kostnaderna.

Ett problem är att partierna låst fast sig vid att sänka reduktionsplikten. Den sänkning som föreslagits i regeringsförklaringen träder i kraft först 2024. Utöver tidsfördröjningen innebär tillvägagångssättet att andra styrmedel, såsom kraftigt ökade bränsleskatter, kan krävas om vägtrafiken ska klara 2030-målet om sänkta utsläpp.

— Reduktionsplikten är det minst dåliga alternativet för att minska vägtrafikens utsläpp baserat på de verktyg som finns att tillgå idag. När den infördes lovade man att justera ner bränsleskatterna när priset vid pump ökade av den dyrare inblandningen. Men eftersom det aldrig hände kom det utbredda missnöjet mot systemet som ett brev på posten, säger Caroline Drabe.

Detta kräver Riksförbundet M Sverige

De höga priserna är kännbara för bilisters ekonomi redan nu. Därför krävs åtgärder som ger omedelbar effekt såsom momssänkning på drivmedel.

— Riksförbundet M Sverige kräver miniminivå på både energiskatt och moms, statens intäkt för moms är dessutom rejält hög nu när bränslet är dyrt men det pratar man ogärna om. Vi vill att det ska komma bilägarna till del, säger Caroline Drabe.

Även andra förändringar som fyrdubblade glesbygdsavdrag, borttagen skatt på trafikförsäkring och temporärt borttagna trängselskatter och broavgifter skulle sänka kostnaderna för bilister.

FIKK - För att alla behövs