Läkarförbundet larmar om vårdplatsbrist i Örebro län

Sveriges läkarförbund går nu ut och larmar om vårdplatsbrist i Örebro län, detta kan de konstatera efter att genomfört sin arbetsmiljöenkät.

· Publicerad: 9 november 2022 · 09.53.

Sveriges läkarförbund kunde under onsdagen skriva i ett pressmeddelande att de larmar för vårdplatsbrist i Örebro län. Man menar att detta problem har funnit sen 2019 och inte blivit bättre.

En av fem läkare i Örebro tvingas varje vecka skicka hem patienter för tidigt, på grund av vårdplatsbristen. Det visar en undersökning från Sveriges läkarförbund. Många patienter i länet får därmed inte den vård som de utifrån en medicinsk bedömning hade behövt.

Annons ▾

— Resultaten i undersökningen är en varningssignal som regionpolitikerna behöver ta på allvar. Vården är just nu i en ohållbar situation där den som behöver vård allt för ofta skickas hem eller skrivs ut för tidigt för att någon med större behov måste få gå före. Det skapar en etisk stress och ohållbar arbetsmiljö för vårdens personal, säger Lars Edling, ordförande för Örebro läns läkarförening.

Dessa konsekvenser kan vårdplatsbrist bidra till

Läkarförbundets arbetsmiljöenkät visar att bristen på vårdplatser inte har förbättrats sedan 2019. Den förändring som skett är i stället att betydligt många fler läkare uppger att de tvingats vårda patienter utan vårdplats. I Örebro län uppger drygt två av fem medlemmar att de tvingas göra det varje vecka.

Bristen på vårdplatser inom Region Örebro län får också andra konsekvenser. Drygt var femte tvingas varje vecka skriva ut patienter för tidigt och en av sex tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in. I riket är det en av sju läkare som varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde lagts in.

Bristen på vårdplatser är ett hot mot patientsäkerheten och leder också till en stor press på medarbetarna.

— Både patientsäkerhet och medarbetarnas hälsa står på spel. Risken är att kompetensförsörjningen försvåras framöver. Tillgången till vårdplatser måste ligga högt på dagordningen för regionpolitikerna inför kommande mandatperiod och vi finns gärna med i en dialog om åtgärder, säger Lars Edling.

FIKK - För att alla behövs