Höjd straffavgift för fuskåkare på Länstrafiken

Länstrafiken höjer den straffavgift som tillkommer när man ej visar upp giltig biljett på deras bussar, den nya avgiften är 1400 kr

· Publicerad: 10 november 2022 · 23.07.
Arkivbild: Martin Avedal

I början av nästa år justeras tilläggsavgiften för de resenärer som saknar en giltig biljett på Länstrafikens bussar. Den som är över 20 år kommer efter justeringen att få betala 1400 kronor jämfört med dagens 1000 kronor. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden vid dagens sammanträde.

Avgiften för den resenär som inte kan visa upp en giltig biljett på Länstrafikens bussar har inte ändrats sedan år 2018. Resultatet av det är att Region Örebro län har en av de lägsta tilläggsavgifterna i landet.

Annons ▾

— Det har hänt väldigt mycket under de här åren och vi tycker att det är dags att justera våra avgifter så att de ligger i nivå med andra aktörer i landet. Förhoppningsvis kommer det här att fungera mer avskräckande för den som funderar på att ”fuskåka”, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Blir det 400 kronor dyrare att åka fast

För den som är 20 år eller äldre blir det 400 kronor dyrare att åka fast i en kontroll medan det för en ungdom blir en sänkning med 100 kronor mot dagens belopp. Att resa med ett ogiltigt skolkort kommer att kosta 250 kronor jämfört med tidigare 1 000 kronor.

— De nya avgiftsnivåerna blir mer kännbara för vuxna resenärer samtidigt som de tar större hänsyn till förseelse och ålder än vad som är fallet i dag, säger Nina Höijer.

I genomsnitt genomförs cirka 10 000 kontroller per månad. Av dessa resulterar cirka 200 i en tilläggsavgift. Vid tolv tillfällen per år genomförs så kallade storkontroller vilket innebär att det står kontrollanter vid specifika hållplatser för att kontrollera alla bussar och passagerare som trafikerar den aktuella hållplatsen. Vid dessa storkontroller kontrolleras cirka 1 100 resenärer och det skrivs cirka 50 tilläggsavgifter.  

FIKK - För att alla behövs