ÖBO satsar – på träden i sina områden

ÖBO (ÖrebroBostäder) meddelade under torsdagen att de ska inventera de träd de har i sina områden, detta kommer ta ca tre år.

· Publicerad: 10 november 2022 · 13.00.
Foto: ÖBO

ÖBO (ÖrebroBostäder) meddelade under torsdagen att de nästa år kommer återplanterar en mängd nya träd. Detta för att kompensera för de förlorade träden som försvann i det kraftiga snöfallet under april 2022. Samtidigt ska de även inventera de träd de har i sina områden.

— Träd ger en vacker och trivsam miljö att vistas i, och är viktiga för allas vårt välmående och spelar stor roll för att vi ska ha ett behagligt klimat att leva i. Under de närmaste tre åren ska därför hela ÖBOs trädbestånd på cirka 14 000 träd inventeras, skriver ÖBO i ett pressmeddelande.

Annons ▾

ÖBO skriver också att deras träd tillsammans fångar upp 2 546 kg luftföroreningar varje år. Träden tar också hand om 13 miljoner liter dagvatten varje år, som annars skulle belasta Örebros dagvattennät, motsvarande fem olympiska simbassänger.

Så kommer inventeringen träden gå till

Under inventeringen besöker trädexperter alla träd på ÖBOs bostadsgårdar. Konsulterna mäter in trädens position och storlek på både stam och trädkrona. De dokumenterar vilken trädart det är, skattar trädets vitalitet och skriver upp eventuella skador och sjukdomar som syns.

Trädexperterna gör sedan en bedömning av den samlade datan som trädinventeringen ger, som blir ett underlag för ÖBO att på ett genomtänkt sätt arbeta förebyggande för att ytterligare stärka trädbeståndet för framtida generationer örebroare. Det innebär att vi kan se till att gamla träd får korrekt trädvård och att trädnetto behålls, dvs att vi återplanterar ett antal nya träd när ett sjukt träd tas ner.

Om träden mår bra och får växa sig stora och bli gamla, bidrar de med ekosystemtjänster, som innebär stora nyttor för stadsmiljön. Det är därför viktigt att vi är rädda om våra träd för att få en långsiktigt hållbar livsmiljö på våra bostadsgårdar och i staden.

Under våren 2023 återplanterar ÖBO en mängd nya träd för att kompensera för de förlorade träden som försvann i det kraftiga snöfallet under april 2022.

FIKK - För att alla behövs