Klagomålen ökar – elda rätt för att minska röklukten

Miljökontoret på Örebro kommun tar emot klagomål om röklukt och har sett en ökning av klagomål relaterade till vedeldning under hösten.

· Publicerad: 14 november 2022 · 17.12.
Arkivbild

Örebro Kommun kunde under måndagen skriva i ett pressmeddelande att Miljökontoret sett en ökning av klagomål relaterade till vedeldning under hösten.

Kommunen vill påpeka att det är viktigt att elda på rätt sätt för att få bättre inomhusluft, minska utsläppen av luftföroreningar och sotpartiklar, samt minska brandrisken.

Annons ▾

— Det är viktigt att lyssna på sina grannar om de har synpunkter på att rök tar sig in i deras hus. Röken kan ha en negativ påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan för den som upplever problem, speciellt vid astma och andra luftvägsbesvär, säger Markus Behr, enhetschef på Hälsoskyddsenheten på Miljökontoret.

Elda högst 4 timmar och med rätt ved

Det är viktigt att tänka på att elda med torr ved och vid rätt tillfälle. Elda till exempel inte när det är dimma, då lägger sig luften som ett lock över skorstenen och röken blir kvar på marknivå.

— Vi ser en uppgång i antalet inkommande klagomål till Miljökontoret gällande lukt i bostäder kopplad till vedeldning, säger Markus Behr.

Småskalig vedeldning bör göras i mycket begränsad omfattning i tätbebyggda områden, och bör inte överstiga mer än två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per tillfälle. Med småskalig vedeldning menas eldning i exempelvis kakelugn eller kamin som inte är den huvudsakliga uppvärmningskällan för bostaden. Om man eldar för mycket i en kamin som inte är avsedd för att värma upp bostaden så kan det bli sot- och tjärbildning i skorstenen vilket kan orsaka brand.

Vedeldning påverkar även närmiljön (både inomhus och i kvarteret) och klimatet. Men om man eldar rätt så minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar och sotpartiklar. Dessutom går det åt mindre ved om man eldar effektivt, och risken för soteld minskar.

Tips från Miljökontoret

Elda på rätt sätt för att:

  • minska utsläppen av luftföroreningar och sotpartiklar
  • få bättre inomhusluft
  • få bättre luftkvalitet utomhus där du bor
  • minska brandrisken.

Elda såhär:

  • Använd torr ved.
  • Använd tändmedel från affären, som till exempel briketter eller tändpåsar, eller fint huggna vedträn.
  • Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant.
  • Lägg tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna.
  • Se till att lufttillförseln är lagom.

FIKK - För att alla behövs