Svenskarna minskade sin elanvändning i november

Under november minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 15 procent skriver företaget i ett pressmeddelande.

· Publicerad: 6 december 2022 · 19.58.
Arkivbild

E.ON Sverige som ingår i den internationella E.ON-koncernen kunde under tisdagen meddela att deras kunder har minskat sin elanvändning. Enligt E.ON minskade elanvändningen med 15 procent i november.

Under november minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 15 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 9 procent.

Annons ▾

— Vi har tre månader i följd med rejäla energibesparingar, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution.

Elanvändningen minskade med 10 procent i Oktober

Att nu E.ON:s kunder minskade sin förbrukning med 15 procent i November går att jämföra med föregående månad. I oktober månad minskade den sammantagna elförbrukningen med 10 procent.

Enligt E.ONs beräkningar kan en 1-gradig sänkning av inomhustemperaturen resultera i att energiåtgången sänks med 5 procent. Martin Höhler hoppas således energibesparingarna blir en långsiktig trend.

— I detta läge är alla insatser för att minska energiförbrukningen och avlasta energisystemet viktiga. Sedan är jag förstås bekymrad över de utmaningarna som de ökande kostnaderna innebär för företag, privatpersoner och den ekonomiska aktiviteten. 

— Både företag och privatpersoner kan minska sina kostnader genom att dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst. Framför allt bör alla veta att det är på värme och varmvatten betydande besparingarna kan göras, säger Martin Höhler. 

FIKK - För att alla behövs