Betalar ut Covid-ersättning till kollektivtrafiken

Nu har Trafikverket beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om en miljard kronor i år. Stödet är för minskade biljettintäkter på grund av covid-19.

· Publicerad: 13 december 2022 · 09.59.
Arkivbild: Martin Avedal

Trafikverket har beslutat om att betala ut ersättning till kollektivtrafiken. Detta efter minskade biljettintäkter på grund av covid-19. Totalt ska det handla om en miljard kronor varpå Region Örebro får 9236959 kr.

— Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet även i tider av påverkan från utbrottet av covid-19, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering på Trafikverket.

Annons ▾

Förra regeringen tog beslut i somras

I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på en miljard kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, för minskade biljettintäkter på grund av covid-19.

Det är Trafikverket som hanterar kollektivtrafikmyndigheternas ansökningar om stöd. Trafikverket beslutar om vem som får ersättning och hur mycket, utifrån uppställda kriterier. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd, nu har Trafikverket fattat beslut om fördelningen av stödet.

Ansökningar om 1,2 miljarder

Kollektivtrafiken har ansökt om 1,2 mrd kronor. Trafikverket ska därför sätta ned ersättningen med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Den procentuella neddragningen medför att respektive myndighet får cirka 86 procent av vad de har ansökt om.

SökandeSumma för utbetalning, kronor
Region Stockholm471 884 092
Region Blekinge11 280 775
Region Kronoberg20 012 961
Region Gotland348 748
Region Skåne168 118 685
Region Östergötland8 971 956
Region Dalarna4 565 800
Region Halland23 389 708
Region Kalmar16 776 021
Region Uppsala60 698 939
Region Jämtland Härjedalen11 443 639
Region Gävleborg14 272 009
Region Västerbotten21 132 692
Region Västmanland6 110 666
Region Jönköping20 959 500
Region Värmland9 971 936
Region Örebro9 236 959
Region Sörmland7 673 645
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten7 788 574
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland7 557 691
Västra Götalandsregionen97 805 004
Summa1 000 000 000

FIKK - För att alla behövs