Ekonomiskt stöd till kooperativa företag i Örebro Län

Region Örebro län kommer under perioden 2023-2025 att ge Coompanion Örebro län ett ekonomiskt bidrag om 900 000 kronor per år.

· Publicerad: 16 december 2022 · 11.58.
Pengar-Sedlar

Region Örebro län kommer under perioden 2023-2025 att ge Coompanion Örebro län ett ekonomiskt bidrag om 900 000 kronor per år. Detta kunde man skriva på sin hemsida under fredagen.

Pengarna ska bland annat användas till olika typer av stöd till kooperativa företag i Örebro län. Det beslutade regionala tillväxtnämnden vid sammanträdet onsdagen den 14 december.

Annons ▾

— Den som vill starta ett kooperativt företag har säkert en mängd frågor snurrande i huvudet och jag kan tänka mig att det känns tryggt att ha någon att bolla dessa funderingar med. Då är Coompanion ett alldeles utmärkt stöd, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Coompanion Örebro län får ökat ekonomiskt stöd

Coompanion Örebro län startade upp sin verksamhet år 1984 som ett av landets första kooperativa utvecklingscenter och organisationen har sedan dess arbetat med att bland annat ge kostnadsfri rådgivning i samband med start av kooperativa företag i Örebro län. Under fjolåret hjälpte Coompanion åtta företag att starta upp, gav rådgivning till drygt 100 personer och byggde upp webbplatsen självklart.nu för länets sociala företag.

Det nu beslutade årliga bidraget på 900 000 kronor är 300 000 kronor mer än vad som betalades ut i år.

— Coompanion är en nyckelaktör när det kommer till det regionala utvecklingsarbetet. Det är viktigt att verksamheten kan drivas vidare i samma anda som tidigare och att det dessutom finns resurser för det så nödvändiga utvecklingsarbetet, säger Irén Lejegren.

Målsättningen för det kommande året är att Coompanion bland annat ska

  • ha minst 150 rådgivningar inom entreprenörskap, kooperation, samhällsentreprenörskap och social innovation,
  • stödja minst tio företag, varav minst sju är kooperativa företag, i uppstartsfasen,
  • medverka till utveckling av det sociala företagandet i samverkan med andra aktörer samt
  • utveckla stödet till ungas entreprenörskap genom bland annat Företagarlabbet och samverkan med Ung företagsamhet.

FIKK - För att alla behövs