Nyordslistan har släppts – här är årets nya ord

Epadunk och Barbiecore, här är några av de nya ord som finns med på Institutet för språk och folkminnens Nyordslista för 2022.

· Publicerad: 27 december 2022 · 07.58.

Institutet för språk och folkminnen släppte idag sin Nyordslista. Vilket är alla de nya ord som kom under året. Bland annat finns det många ord kopplade till energipriset och kriget i Ukraina.

Här är alla nya ord för 2022

Accelerationism – extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle

Annons ▾

Agrivoltaisk – som kombinerar jordbruk och solkraft

Autokratisering – process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt

Avkarbonisering – avveckling av beroende av fossila bränslen

Barbiecore – estetik inspirerad av Barbiedockor

Brösta – ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift

Dödsdoula – professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede

Edgelord – person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör

Energifattigdom – otillräcklig tillgång till elektricitet

Energikrig – krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel

Epadunk – musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer

Falsk majoritet – majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ

Framefotboll – fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen

Ha dagen – pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt

Hungersten – graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd

Kamikazedrönare – obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel

Klickkemi – metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar

Klimatbiljett – subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon

Klimatskadestånd – ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar

Matfattigdom – otillräcklig tillgång till mat

Munkmodell – modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av

Njutningsäktenskap – tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning

Permakris – serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris

Putinpris – pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina

Returmissbrukare – person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem

Selfiemuseum – lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt

SMR, småskalig modulär reaktor – kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas

Smygflation – prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar

Sporttvätt – användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende

Spökflyg – flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser

Urbexare – person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser

Valförnekare – person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val

Vertiport – vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar

Virtuellt stängsel – digitalt programmerad inhägnad för djur

Väntesorg – sorg inför annalkande förlust av en närstående

FIKK - För att alla behövs