Bröstcancerstudie får 67 miljoner i bidrag

En stor bröstcancerstudie har fått 67 miljoner kronor från EU:s ramprogram Horisont Europa. Elva europeiska länder ingår bland annat USÖ i Örebro.

· Publicerad: 12 januari 2023 · 14.26.
Foto: Elin Abelson.

EU:s ramprogram Horisont Europa har gett en bröstcancerstudie 67 miljoner i bidrag. Totalt ingår 11 europiska länder i studien, men det hela hålls samman av Antonios Valachis på USÖ i Örebro.

— Det känns otroligt att vi har fått ta emot ett så stort anslag och extra roligt är det att forskningen riktar sig mot patientgruppen kvinnor över 70 år, säger Valachis i ett pressmeddelande.  

Annons ▾

Bröstcancerstudien riktar sig till en målgrupp med äldre kvinnor. Varje år får cirka 9000 personer bröstcancer. Inom Region Örebro län opereras årligen runt 280 patienter för sin bröstcancer.

Studien som heter IMPORTANT blir den första i världen att undersöka om en lägre dos av en målsökande behandling som heter CDK 4/6-hämmare fungerar på äldre patienter med spridd hormonkänslig bröstcancer. 

Läkemedel som blockerar cancerceller

CDK 4/6 är en ny kategori av läkemedel som lanserades för sex år sedan. Den blockerar cancercellerna så de inte kan gå vidare i cellcykeln.

— Sådana studier finansieras sällan av läkemedelsindustri som brukar ha ett annat forskningsfokus än att försöka bevisa att mindre dos skulle kunna fungera lika bra för vissa patienter, förklarar Antonios Valachis, överläkare inom verksamhetsområde onkologi på Universitetssjukhuset Örebro.

Vanligtvis är behandling för dessa patienter en kombination av antihormonell behandling och den målsökande behandlingen CDK 4/6-hämmare. Hämmaren ges som tabletter och den ges som standarddos till alla patienter.

— Man har sett dock att äldre patienter löper större risk för biverkningar om de får fulldos av CDK 4/6-hämmare. I studien kommer vi att använda ett bedömningsverktyg för att se om äldre patienter är i bra skick eller sköra och om de är sköra kommer vi att lotta dem att antingen få lägre dos av CDK 4/6-hämmare eller standarddos, säger han.

Förhoppning om att lägre dos ger lika bra effekt

I studien ingår 19 partners från de elva länder om deltar. Från Sverige deltar Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset i Region Uppsala. 500 patienter kommer att rekryteras från Sverige, Norge, Finland, Italien, Spanien och Grekland. Studien beräknas att pågå under fem år.

— Vi hoppas att vi kommer att kunna bevisa att en lägre dos av CDK 4/6-hämmare hos äldre och sköra bröstcancerpatienter är minst lika bra som fulldos men med färre biverkningar. Det kommer i sådant fall att ändra klinisk praxis och vi kommer att kunna förbättra möjligheten att behandla våra äldre, sköra patienter. Färre biverkningar kommer att innebära mindre behov av vård och en bättre livskvalitet för dessa patienter, avslutar han.

FIKK - För att alla behövs