10 miljarder i elstöd till landets hushåll

Alla hushåll med eget elnätsavtal får kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022, skriver Svenska kraftnät.

· Publicerad: 31 januari 2023 · 14.04.
Arkivbild

Alla hushåll med eget elnätsavtal får kontantstöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet som förbrukningen har skett, skriver Svenska kraftnät.

Under måndagen lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei, om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera ytterligare ett elstöd, vilket även ska täcka kostnader för administration.

Annons ▾

— I enlighet med uppdraget från regeringen utgår även denna modell för elstöd från ett genomsnittligt elpris på dagen före-marknaden i respektive elområde minus ett referenspris på 75 öre per kWh. Det innebär att hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

I detta elstöd ersätts 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Begränsningen beror enligt Malin Stridh på att regeringen i uppdraget till Svenska kraftnät angav att referenspriset ska utgå från 75 öre per kWh samt att Svenska kraftnät ska hushålla med flaskhalsintäkterna (se förklaring nedan).

Eget elnätsavtal

För att vara berättigad stödet måste hushållet (en fysisk person) ha ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.
Den 19 januari fick Svenska kraftnät och försäkringskassan i uppdrag från regeringen att förbereda åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstödet när det har godkänts av Energimarknadsinspektionen.

— Försäkringskassan bedömer att den systemlösning de har byggt för utbetalning av det första elstödet, det till hushåll i södra Sverige, är möjlig att återanvända till detta elstöd, men då det ej är formellt beslutat vem som ska ansvara för utbetalning får vi avvakta regeringens beslut, säger Malin Stridh.

Bakgrunden till elstödet

Det var den 9 januari som Svenska kraftnät fick i uppdrag av regeringen att utforma ett förslag – i överensstämmelse med EU:s nödförordning –att använda flaskhalsintäkter till att stödja hushåll i hela landet för elkostnader under november och december 2022.

Med uppdraget fanns ett önskemål från regeringen att se om det var möjligt att sätta ett tak för stora elförbrukare samt ta hänsyn till hushåll som bor i kallare delar av landet. Något sådant tak innehåller inte förslaget. Enligt Malin Stridh beror det bland annat på att tidsramen för uppdraget har varit kort samt att det med beaktande av likabehandlingsprincipen hade varit svårt att hitta principer för ett sådan differentierat tak.

— Det hade därtill varit tidskrävande att få tillgång till detaljerade uppgifter om exempelvis förbrukning och temperatur mellan de olika elområdena under den angivna tidsperioden, vilket skulle påverka tidpunkten för utbetalning. Men även om vi hade haft uppgifterna är det svårt att ta fram en taknivå som är rättvisande för ett helt elområde då temperaturvariationerna inom ett större område kan vara stora, säger hon.

FIKK - För att alla behövs