Utökar Närtrafik under helgerna från den 1 mars

Närtrafiken i Örebro län kommer att utökas så att det från och med mars i år blir möjligt att resa även under helger, skriver kollektivtrafiknämnden.

· Publicerad: 15 februari 2023 · 18.02.
Foto: Alexander von Sydow – Länstrafiken

Den så kallade Närtrafiken i Örebro län kommer att utökas så att det från och med mars i år blir möjligt att resa även under helger. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde.

För lite mer än ett år sedan, den 17 januari år 2022, infördes Närtrafik i hela Örebro län. Resultatet av detta är att den som bor på en adress som tidigare saknade tillgång till kollektivtrafik numera kan göra resor med Länstrafiken.

Annons ▾

I nuläget är det möjligt att resa med Närtrafiken under vissa tider på helgfria vardagar men efter dagens beslut i kollektivtrafiknämnden kommer tiderna för resor att utökas.

Närtrafiken är en uppskattad service bland resenärer

— Närtrafiken har visat sig fungera bra och vi har märkt att det är en uppskattad service bland våra resenärer. Därmed inte sagt att tjänsten inte kan bli bättre och genom att erbjuda Närtrafik också under helgerna så anpassar vi trafiken efter resenärernas behov, säger Nina Höijer (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

— Vår förhoppning är att många barn och unga kommer att resa med Länstrafiken under helgerna när de ska åka till olika aktiviteter eller till kompisar. Kanske kan det i ett längre perspektiv leda till positiva upplevelser av att resa kollektivt så att de som i dag är unga låter bli att ta bilen när de blir vuxna, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

— Genom att införa Närtrafik på helgerna ökar vi länsinvånarnas tillgänglighet till den allmänna kollektivtrafiken samtidigt som det ger ett mer effektivt trafikarbete eftersom vi kan räkna in fler resande per fordon. Det tjänar så väl länsinvånarna som miljön på och det kan eventuellt vara en början på utveckling till kollektivtrafik om det visar sig finnas ett behov och en efterfrågan, säger Tommy Karlsson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Fakta närtrafik

  • Närtrafik är en form av anropsstyrd trafik, vilket innebär att fordonet kör på beställning och ej enligt en förbestämd tidtabell eller linjesträckning.
  • Du kan resa med Närtrafik om du har längre än 1 kilometer till närmaste busshållplats eller om din närmaste hållplats har färre än 10 avgångar per dygn i vardera riktningen.
  • Bokning sker via telefonsamtal till Länstrafikens beställningscentral för serviceresor.
  • Länstrafikens periodbiljetter och skolkort är giltiga för resor med närtrafik.

FIKK - För att alla behövs