Rekommenderar påfyllnadsdos för personer över 80

Från och med 1 mars rekommenderas alla över 80 år en ny påfyllnadsdos mot covid-19, skriver Region Örebro län på sin hemsida.

· Publicerad: 17 februari 2023 · 11.51.

Från och med 1 mars rekommenderas alla över 80 år en ny påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden, SÄBO, skriver Region Örebro län på sin hemsida.

Även personer över 50 och alla över 18 som tillhör riskgrupp har möjlighet att bättra på skyddet, även om rekommendationen till dessa är att i första hand fylla på inför nästa höst/vinter.

Annons ▾

Det är äldre personer, 80 år och äldre, som löper allra störst risk att drabbas av svår covid-sjukdom, och som därför rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att nu ta en ny dos vaccin, en vårdos.

— Störst risk för svår sjukdom finns hos dem över 80, därför är det den gruppen som man nu främst riktar in sig på och rekommenderar att de vaccinerar sig med den kommande vårdosen, men senare även med en höstdos, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Rekommenderas två doser

De nya rekommendationerna gäller perioden 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024 och innebär alltså att gruppen 80 år och äldre samt boende på SÄBO rekommenderas två påfyllnadsdoser under perioden.

Vårdosen börjar ges från och med 1 mars, men det går redan nu att boka sin vaccinationstid – under förutsättning att det gått minst sex månader.

En dos till 50-plus och riskgrupper

Alla över 50 år samt personer i riskgrupp som är 18 år eller äldre rekommenderas en påfyllnadsdos under samma period, och den dosen bör enligt rekommendationen tas inför nästa höst/vintersäsong.

— Påfyllnad för dessa kommer också vara möjlig under våren, men Folkhälsomyndigheten ser helst att de inväntar höstens vaccinering så att de får ett gott skydd inför kommande vintersmittor, säger Gunlög Rasmussen.

Gruppen 65 år och äldre har dock möjlighet att ta både vårdos och höstdos.

Grundfriska yngre omfattas inte längre

Nytt i rekommendationerna är att grundfriska 18-49-åringar inte längre omfattas av vaccinationsrekommendationerna. Gruppen har som helhet låg sjuklighet och har byggt upp ett gott skydd mot covid-19 under pandemin.

— Risken att bli allvarlig sjuk i covid-19 ökar med stigande ålder och grundfriska 18-49-åringar rekommenderas därför inte längre vaccination” säger Gunlög Rasmussen. Men de kommer fortsatt ha möjlighet att få en grundvaccination om de önskar, tillägger Gunlög Rasmussen .

FIKK - För att alla behövs