Upploppet i Sveaparken – Sänkta straff efter HD-dom

De två män som överklagade sina domar efter upploppet i Sveaparken får sänkta straff. Detta efter att Högsta Domstolen prövat fallet i rätten.

· Publicerad: 14 mars 2023 · 13.20.

Under tisdagen meddelade Högsta Domstolen att de två män som överklagade sina domar efter upploppet i Sveaparken får sänkta straff. Detta då de enbart kan dömas för de konkreta brott som kan kopplas till deras agerande och inte hela sammanhanget på plats.

De två männen överklagade en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet, där påföljden blev fängelse i fem år respektive fem och ett halvt år. Här yrkade man att gärningarna istället skulle bedömas som våldsamt upplopp. De begärde också att straffen skulle sättas ned väsentligt.

Annons ▾

— Jag kan konstatera att Högsta domstolen delar min uppfattning att brotten ska bedömas som sabotage mot blåljusverksamhet och att det varit fråga om grovt brott, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Döms fortfarande till grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Till skillnad från tingsrätt och hovrätt anser HD att männen enbart kan dömas för de konkreta brott som kan kopplas till deras agerande, inte för hela sammanhanget på plats, och man sänker därför fängelsestraffen.

Männen ska istället få tre år och tre månader respektive tre års fängelse. HD står dock fast att männen ska dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet precis som i tidigare domar. 

–Det är bra att det nu finns ett prejudikat som åklagarna kan förhålla sig till om hur man ska bedöma upplopp av den här våldsamma karaktären, säger Katarina Johansson Welin.

FIKK - För att alla behövs