Nu ska gatorna vid Behrn Arena anpassas för BRT

Måndag 3 april inleds nästa steg i arbetet med att anpassa gatorna för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar skriver Örebro Kommun på sin hemsida.

· Publicerad: 24 mars 2023 · 09.07.
En hållplats för snabbussarna vid Almbyplan, nu fortsätter arbetet vid Behrn Arena. Foto: Fredrik Kellén

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra vattenförsörjningen och infrastrukturen i Örebro. Måndag 3 april inleds nästa steg i arbetet, då gatorna vid Behrn Arena ska anpassas för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar.

— Vi ska bygga om två av körfälten till busskörfält och placera hållplatserna i mitten av gatan, för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik i korsningar. Vi gör också en ny och mer trafiksäker passage för gående och cyklister vid korsningen vid Mogatan, säger Henrik Emilsson, projektledare på Örebro kommun.

Annons ▾

Samtidigt görs arbete för att förbättra belysningen och E.ON gör underhåll på befintliga elkablar. Senare i år kommer även gatorna mellan Rådmansgatan och Fabriksgatan att anpassas för snabbussar. Det arbetet kan göras först när arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar är färdigt längs den sträckan.

Ökat resande, snabbare restider och helt ny teknik

Arbetet mellan Österplan och Fabriksgatan är en fortsättning på det arbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan. Stråket som nu byggs är delsträcka 4-5 av totalt nio delsträckor för BRT-linjen mellan Brickebacken och Tegnérlunden som beräknas vara färdig 2025.

— Sträckan mellan Tybble och Österplan har utrustats med ett helt nytt system i Örebro, som innebär att bussen prioriteras vid trafikljusen. Det gynnar också alla de regionala bussar som trafikerar sträckan och även de bilar som kör i samma riktning som bussen. Systemet fungerar redan väldigt bra tillsammans med de nya busskörfälten på Rudbecksgatan och finns sedan maj 2022 för flera trafiksignaler i Örebro, berättar Henrik Emilsson.

— Vi kan också se att bussarna, som idag trafikerar det stråk som blivit ombyggda för snabbussar, är snabbare och mer punktliga under hela dygnet men särskilt under tider med hög trafik. Anledningen är att bussarna inte fastnar i köer och trafikkorsningar, säger Jan Berglöf, projektledare på Region Örebro län, och fortsätter:

— Kollektivtrafiken håller fortfarande på att återhämta sig efter pandemin, men om vi jämför hur många som reste med buss, mellan Universitetsplatsen och Våghustorget, under 2019 med 2022 så har resandet i stråket ökat.

Trängsel, köer och dålig luft kan bli vardag

Idag är det 20 000 fordon på Rudbecksgatan varje dag och 10 000 av dem reser mindre än fem kilometer. Om vi fortsätter resa som idag kommer det vara 5000 fler bilar på Rudbecksgatan om 20 år. En ökning som skulle innebära att trängsel, köer och dålig luft blir en vardag i Örebro.

— För att få fler örebroare att välja ett hållbart resande behöver kollektivtrafiken utvecklas så att den möter resenärens behov. Det finns goda möjligheter att få fler att välja bussen framför bilen, men då måste den avgå ofta, vara tillförlitlig och snabbare än den är idag. Med det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar, kallat BRT, möter vi det behovet, säger Jan Berglöf.

Inför byggstart kommer mer information om hur trafikanter påverkas av arbetet. Hela arbetet längs Rudbecksgatan beräknas bli färdigt under vintern 2023.

FIKK - För att alla behövs