Campus USÖ byggs ut för läkarlinjen i Örebro

Campus USÖ har utökats med 6000 kvadratmeter i ett bygge som ansluter till tidigare Campus och som siktar mot en certifiering enligt Miljöbyggnad Guld.

· Publicerad: 25 mars 2023 · 13.34.
Foto: Martin Avedal

Region Örebro län har byggt om och byggt till Campus USÖ för hyresgästen Örebro Universitet. Tillbyggnaden omfattar 6000 kvadratmeter och ombyggnaden i den gamla byggnaden cirka 1000 kvadratmeter. Detta skriver man om i ett pressmeddelande som skickades ut under gårdagen.

— Strävan har varit att åstadkomma en sömlös övergång mellan den gamla och den nya byggnaden, både invändigt och utvändigt, och att ta vara på befintligt material, berättar Fredrik Vadsten, byggprojektledare för Region Örebro län.

Annons ▾

Med utbyggnaden strävar man också med att en certifiering enligt Miljöbyggnad Guld skirver man i ett pressmedlande.

— Vi siktar på Miljöbyggnad Guld (Sweden Green Building Council (SGBC)) och har en preliminär certifiering som ska verifieras under två år. Vi har arbetat med Byggvarubedömningen för att få till rätt val av material med mera. Vi hade redan tidigare solpaneler på taket och har kompletterat med fler på nya delen.

Vill skapa en kreativ miljö på Campus USÖ

Ambitionerna med både gestaltning och hållbarhet var höga med tillbyggnaden av det så kallade X-huset på Campus USÖ och läkarprogrammets lokaler där. Målet var att skapa en kreativ forsknings- och undervisningsmiljö med platser för spontana och planerade möten mellan studenter, lärare, forskare och besökare. Miljön intill gamla kruttornet i rött tegel beskrivs med sin grönska som en attraktiv park.

Den tidigare Campus-byggnaden har fyra plan ovan mark och tillbyggnaden fem, varav det översta är indraget.

Nybyggnadsdelen omfattar ett utgrävt källarplan och rymmer bland annat fastighetsteknik, omklädningsrum och förråd. I entréplan finns en restaurang med komplett restaurangkök. En trappa upp, på plan 1, finns föreläsningssal och en stor hörsal med avancerad AV-teknik samt mingelytor för tillställningar och minimässor.

Här finns också ett utskjut i hörsalen med stora glaspartier. Plan 2 rymmer bland annat kontor, grupprum och kommunikationsstråk. På plan 3 finns ett kliniskt träningscenter med tre salar medan plan 4 har kontor och seminarierum. Det översta plan 5 har plats för representation med bland annat ett serveringskök.

FIKK - För att alla behövs