Rekommenderar äldre att ta ny dos vaccin mot covid 19

Personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Detta skriver Region Örebro län på sin hemsida under torsdagen.

· Publicerad: 11 maj 2023 · 17.51.

Region Örebro län skriver på sin hemsida under torsdagen att de rekommenderar äldre att ta en ny dos vaccin mot Covid-19. Detta trots att WHO bedömer att Covid-19 inte längre är ett hot mot människors hälsa.

— Fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Regionen uppmanar dig som ingår i denna grupp att ta den rekommenderade vårdosen om du inte redan har gjort det.

Annons ▾

Covid-19 bedöms inte längre vara ett hot mot människors hälsa

WHO bedömer att covid-19 inte längre är ett internationellt hot mot människors hälsa. Rekommendationerna kring vaccination gäller dock fortfarande.

— Vi har fortfarande en pågående smittspridning i samhället, om än på en relativt låg nivå, och det ligger fortfarande personer på sjukhus för vård av covid-19, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

— Det är många som är över 80 år som inte har tagit sin vårdos. Vi ser att fler som tillhör denna grupp behöver vaccinera sig för att ha kvar ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuka.

Gruppen som är 80 år och äldre eller bor på särskilt boende för äldre, har störst risk att drabbas av svår sjukdom. Dessa grupper rekommenderas två påfyllnadsdoser per år – en dos nu under våren och en till hösten.

Vaccinationstider finns i maj

— Det finns fortfarande möjlighet att få en vaccinationstid för ”vårdosen” under maj månad. Men från juni månad kommer regionen att kraftigt dra ner på vaccinationsmöjligheten för att återuppta den till nästa höst/vintersäsong, säger Erik Fredholm, vaccinsamordnare i Region Örebro län.

— Därför gäller det att nu fylla på sitt skydd så att den varar tills det är dags att fylla på med höstdosen.

FIKK - För att alla behövs