Örebro Kommun drar igång sina naturguidningar

Naturguidningarna är ett sätt att tillgängliggöra och visa vad Örebros vackra naturmiljöer erbjuder, både när det gäller friluftsliv och djur- och växtliv.

· Publicerad: 14 maj 2023 · 21.14.
Fågelholkar i Öknaskogen. Foto: Örebro kommun.

Nu presenterar Örebro Kommun vårens naturguidningar och aktiviteter. Bland annat kan man delta i familjedag på Björkön, artjakt och guidningar vid Ässkogstorp eller botaniska rariteter i Glanshammar.

— Naturguidningarna är ett sätt att tillgängliggöra och visa vad Örebros vackra naturmiljöer erbjuder, både när det gäller friluftsliv och djur- och växtliv. Vi hoppas man nu tar tillfället att deltar på utflykterna och att de upplevs som meningsfulla, kunskapsgivande och glädjande, säger Erik Göthlin kommunekolog, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Annons ▾

Dessa naturguidningar erbjuder Örebro Kommun

Årets naturguidningar sker i samarbete med naturvårdsorganisationen Hopajola och tillsammans med flera andra aktörer samverkar vi för att erbjuda en variation av olika utflykter i vår och sommar.

 • Botaniska rariteter
  Välkommen på en guidning där vi beskådar både vanliga och ovanliga blommor i Glanshammar. Torsdag 18 maj.
 • Fågelsång på Björkön
  Följ med på utflykt till naturreservatet Björkön. Sångfåglarna är i fokus den här dagen. Söndag 21 maj.
 • Bioblitz: Artjakt vid Ässkogstorp
  Artjakt och natur i samband med biologiska mångfaldens dag. Lördag 27 maj.
 • Matlagning och allemansrätt
  Vi lagar mat och lär oss om allemansrätten i Öknaskogen. Lördag 3 juni.
 • Familjedag på Björkön
  Välkomna ut till naturreservatet Björkön i Hjälmaren för en dag med aktiviteter för hela familjen. Tema är allemansrätten. Söndag 18 juni.
 • Tillgänglighetsanpassad naturutflykt i Varbergaskogen
  Frågesport och grillning. Söndag 3 september.

FIKK - För att alla behövs