Försvarsmakten övar med helikoptrar i Örebro

Militärhelikoptrar av modellen Blackhawk kommer under veckan öva landningar på helikopterplattan vid Universitetssjukhuset i Örebro.

· Publicerad: 29 maj 2023 · 23.07.
Blackhawk
Foto: Martin Avedal – Örebro Tribune

Under veckan som kommer ska Försvarsmakten öva i centrala Örebro. Det är med helikopterflottiljens Blackhawk och besättningen kommer öva landningar på helikopterplattan vid Universitetssjukhuset Örebro.

Detta kunde man läsa om i ett pressmeddelande från Region Örebro län som skickades ut under måndagen. Det är inte första gången som Försvarsmakten har övat landningar på USÖ med modellen Blackhawk.

Annons ▾

Övar på samverkan mellan civil och militär sjukvård

Syftet är att öva på samverkan mellan civil och militär sjukvård och nya rutiner för detta. Personalen vid Försvarsmaktens helikopterflottilj behöver öva för att upprätthålla sin kompetens och behovet av övningar har ökat i och med förstärkningen av Sveriges totalförsvar.

Den här veckan kommer övningar att pågå mellan tisdag och torsdag. Försvarets helikopterflottilj kommer därefter regelbundet öva på USÖs helikopterplatta.

— Vid ett eventuellt helikopterlarm av sjukvårdande helikopter kommer övningarna att avbrytas, skriver Region Örebro län.

FIKK - För att alla behövs