Stort behov av bussförare i Örebro län enligt ny rapport

I Örebro län behöver det rekryteras 140 nya bussförare under de kommande tre åren, detta skriver bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.

· Publicerad: 31 maj 2023 · 22.14.
Arkivbild

Under onsdagen presenterade bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen en rapport som berörde bussföraryrket i Örebro län. Organisationen menar att det behöves rekrytera 140 nya bussförare inom de närmaste tre åren.

— I Örebro län behöver det rekryteras 140 nya bussförare under de kommande tre åren. Om företagen inte lyckas rekrytera kommer det få samhällskonsekvenser för det kollektiva resandet och den gröna omställningen i samhället, skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Annons ▾

Kommer påverka kollektivtrafiken

— Svårigheter att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser då det kan leda till att turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar var vi väljer att bo, arbeta och studera, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

— Försämrade kommunikationer gör det också svårare för lokala företag att anställa och försvårar för föreningsverksamhet. Samtidigt kan det leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande, med högre miljöpåverkan som följd, fortsätter Caj Luoma med.

Därför företagen svårt att hitta rätt personal

I Örebro län har nästan vart fjärde bussföretag haft svårigheter att rekrytera nya förare. Det beror på följande punkter menar Transportföretagen.

  • Samtliga bussföretag (100 %) har haft svårt att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet.
  • Hälften av företagen (50%) uppger att det är svårt att hitta personer med tillräckliga språkkunskaper.
  • Hälften av företagen (50%) har haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning.

FIKK - För att alla behövs