Beslut om åtstramningar inom länets hälso- och sjukvård

På fredagen fattade Region Örebro län beslut om omedelbart åtstramningar inom länets hälso- och sjukvård, bland annat anställningsstopp.

· Publicerad: 15 september 2023 · 15.05.
Arkivbild: Martin Avedal

Region Örebro län skriver på sin hemsida under fredagen att de tagit beslut om omedelbara åtstramningar i hälso- och sjukvården. Målet är att spara 414 miljoner kronor i kommande års budget och följande åtgärder presenterades i pressmeddelandet.

Man skriver att kurvan för kostnader inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län fortsätter att peka brant uppåt och kraftiga åtgärder vidtas nu för att bromsa utvecklingen. På fredagen fattade hälso- och sjukvårdsledningen beslut om omedelbart generellt stopp på flera områden, bland annat anställningsstopp och stopp för hyrpersonal.

Annons ▾

Inför anställningsstopp

Det finns tre generella undantag från anställningsstoppet. Det gäller anställningar som leder till minskade kostnader för hyrpersonal, anställning av sjuksköterskor till vårdavdelningar samt för läkare till allmäntjänstgöring eller specialistutbildning; så kallade AT-läkare, BT-läkare och ST-läkare. Beslut om undantag fattas av områdeschef eller hälso-och sjukvårdsdirektör.

— Syftet med anställningsstoppet är att vi snabbt måste bromsa den negativa utvecklingen. Vi måste ta ansvar för de kostnader som finns idag och inte lägga över problemet på kommande generationer, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson.

Stopp på hyrpersonal och utbildningar

Samtidigt införs ett generellt stopp för att anlita hyrpersonal, där enda undantaget är om patientsäkerheten är hotad. Inköp och utbildningar som inte är direkt verksamhetskritiska stoppas. Samma sak gäller konferenser och resor. Nyinvesteringar kommer att pausas eller skjutas på framtiden.

Fortsatt arbete med förändrat vårdutbud

För en vecka sedan informerades hälso- och sjukvårdsförvaltningens medarbetare om det förslag på strukturförändringar som just nu bearbetas inom förvaltningen. Förslaget går sedan vidare för politiskt beslut den 19 oktober.

Resultatet blir att vårdutbudet kommer att ändras. Visa delar av vårdutbudet kommer att flytta från en ort till en annan, medan andra delar av vårdutbudet kommer att avvecklas. Målet är att spara 414 miljoner kronor i kommande års budget. Trots dagens beslut om ett generellt anställningsstopp fortsätter arbetet med strukturförändringar.

— Anställningsstopp införs för att stoppa kostnadsflödet redan under 2023. Men det är fortfarande nödvändigt att vi ser över och ändrar vårdutbudet för att vi ska få en hållbar verksamhet och ekonomi i balans på lång sikt, avslutar Jonas Claesson.

FIKK - För att alla behövs