Transportstyrelsen föreslår nya synkrav för körkort

Förslaget innebär att fler personer kommer att klara synfältskraven, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande som skickades ut under måndagen.

· Publicerad: 23 oktober 2023 · 15.47.
Arkivbild

Transportstyrelsen föreslår att synkraven för körkort ska ändras nästa höst. Detta skriver man i ett pressmeddelande som skickades ut under måndagen. Nu ska deras förslag ut på remiss.

— Förslaget innebär att fler personer kommer att klara synfältskraven, säger Åsa Ericson, utredare vid Transportstyrelsen.

Annons ▾

Kritik mot de nuvarande synkraven

De svenska synkraven för körkort har kritiserats för att vara för långtgående vid synfältsbortfall. 2020 redovisades en omfattande genomgång av de medicinska körkortskraven för syn som pekade på att reglerna behövde justeras.

— Det har visat sig att Sverige har strängare synkrav än andra europeiska länder med hög trafiksäkerhet, säger Åsa Ericson.

Dessutom såg man att reglerna behöver harmoniseras med körkortsdirektivets minimikrav. Ett omfattande föreskriftsarbete har sedan dess pågått och resulterar nu i ett nytt förslag. De största förändringarna rör regler för synfält och regler för den grundläggande synundersökningen, den som görs i samband med ansökan om körkortstillstånd.

Fler kan klara kraven

De föreslagna synfältskraven innebär att en viss nedsatt ljuskänslighet i synfältet kommer att accepteras – både för lägre och högre behörigheter. Gränsvärdet ändras till en liknande nivå som i Norge och Storbritannien, länder som också har höga krav på trafiksäkerhet.

Uppskattningsvis 1 000 svenskar per år förlorar idag sitt körkort på grund av synfältsbortfall.

— Vi vet inte exakt hur många som berörs av förändringen, men vår bedömning är att ganska många av dessa personer kommer att uppfylla synkraven när de nya reglerna träder ikraft. Det är viktigt att komma ihåg att man då måste ansöka igen, säger Åsa Ericson.

 Fram till att de nya reglerna träder ikraft gäller de gamla synkraven.

Optiker eller läkare kollar synen

Möjligheten att göra synundersökning på trafikskolorna försvinner i det nya förslaget. Istället är det optiker eller läkare som utfärdar synintyg i samband med körkortstillstånd. Bakgrunden är att Transportstyrelsen inte har befogenhet att säkerställa kompetensen hos anställda vid trafikskolor.

En annan förändring är att majoriteten av de synintyg som Transportstyrelsen efterfrågar för de som redan har körkort kommer att kunna utfärdas av optiker. Det här kommer avlasta ögonsjukvården och förenkla för medborgarna.

FIKK - För att alla behövs