Länstrafiken höjer biljettpriserna efter årsskiftet

När de nya priserna träder i kraft den 9 januari nästa år kommer priserna på enkelbiljetter att vara höjda med mellan 2 och 6 kronor.

· Publicerad: 25 oktober 2023 · 14.51.
Arkivbild: Martin Avedal

I början av nästa år kommer Länstrafiken att justera biljettpriserna för resor med kollektivtrafiken inom länet. Det fattade kollektivtrafiknämnden beslut om i dag, skriver Region Örebro län på sin hemsida.

De nya priserna träder i kraft den 9 januari nästa år. Priserna på enkelbiljetter kan höjas med mellan 2 och 6 kronor. Då kan priserna hamna på 30 kronor för vuxen, 24 kronor för en senior och en ungdom kommer att betala 16 kronor.

Annons ▾

Priset påverkas av den ekonomiska prognosen

Den ekonomiska prognosen för Region Örebro län pekar mot ett underskott på mer än 1 miljard kronor vid årets slut. Den skattehöjning på 75 öre som fullmäktige fattat beslut om och de sparprogram som nämnderna just nu hanterar är inte tillräckligt för att råda bot på det stora underskottet.

Det krävs även en tioprocentig höjning av kollektivtrafikens biljettpriser och hälso- och sjukvårdens patientavgifter inför kommande år vilket regionfullmäktige gav direktiv om i somras.

— Regionfullmäktige beslutade om en generell höjning av prisnivån inom kollektivtrafiken och nu har vi i nämnden bestämt hur höjningen ska fördelas på de olika biljetterna. Det är förstås aldrig roligt att höja priserna men som den ekonomiska situationen i Region Örebro län ser ut finns inget alternativ. Vi måste alla ta vårt ansvar för att få en ekonomi som håller över lång tid, säger Nina Höijer (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

De nya priserna träder i kraft den 9 januari

När de nya priserna träder i kraft den 9 januari nästa år kommer priserna på enkelbiljetter att vara höjda med mellan 2 och 6 kronor. Som exempel kan nämnas att en vuxen som förköpt sin enkelbiljett inom stadstrafiken kommer att betala 30 kronor, en senior kommer att betala 24 kronor och en ungdom kommer att betala 16 kronor.

Priset på en 30-dagarsbiljett höjs med mellan 50-150 kronor för både vuxna och ungdomar beroende på vilken zon man åker inom. När det gäller ungdomsrabatten kommer den att minska något efter att tidigare ha varit frikostig i jämförelse med andra regioner. Från och med januari kommer ungdomar att betala 55 procent av en vuxenbiljett istället för dagens 50 procent.

FIKK - För att alla behövs