Ny trafikvecka med fokus på tung trafik

Syftet med kontrollerna av den tunga trafiken är att öka regelefterlevnaden och därmed trafiksäkerheten, skriver polisen om sin trafikvecka.

· Publicerad: 8 november 2023 · 12.49.
Foto: Polisen

Under vecka 45, mellan den 6 och 12 november, genomför polisen en nationell trafikvecka. Fokus ligger på att kontrollera yrkestrafiken i hela landet skriver man på sin hemsida.

— Vi kontrollerar yrkestrafiken hela året om, men den här veckan blir det lite extra fokus. Det handlar främst om att öka trafiksäkerheten, men ibland upptäcker vi även annan brottslighet i samband med våra kontroller. Det handlar såväl om efterlysta personer som vapen, ammunition eller narkotika, säger Erling Andersson, poliskommissarie vid Nationella operativa avdelningen.

Annons ▾

Detta är polisen syfte med kontrollerna

Syftet med kontrollerna av den tunga trafiken är att öka regelefterlevnaden och därmed trafiksäkerheten. Polisen kommer att inspektera om fordonen är i godkänt skick, att de inte är överlastade samt att lasten säkrats på rätt sätt.

Dessutom kontrolleras bland annat körkortsbehörigheter, tillstånd och kör- och vilotider. En trött förare utgör en risk både för sig själv och för andra trafikanter. Därför är det också viktigt att förare får tillräckligt med dygnsvila.

Stor påverkan på hastigheten

Vid kontrollerna ser polisen också över nykterhet och hastighetsefterlevnad. Yrkestrafiken har stor påverkan på hastigheten generellt, därför är det extra viktigt att de föregår med gott exempel.

— Sänker de hastigheten är det många som följer deras exempel, vilket innebär att de kan bidra till att öka trafiksäkerheten på våra vägar, säger Erling Andersson.

Fokus på tillstånd

Extra fokus kommer också att läggas på att granska tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett av syftena är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter.

Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

FIKK - För att alla behövs