Lägger fram förslag om att slå samman skolor i Örebro

Förskole- och grundskoleförvaltningen kommer lägga fram ett förslag att slå samman fyra skolor till två i Örebro Kommun skriver man på kommunens hemsida.

· Publicerad: 16 november 2023 · 13.59.
Arkivbild

Örebro Kommun skriver på sin hemsida att i våras gav Grundskolenämnden Förskole- och grundskoleförvaltningen ett övergripande uppdrag att se över grundskolans och förskolans lokaler.

Detta för att anpassa dem till ett nuläge med färre elever, nu är utredningen klar och ett förslag är redo att presenteras. Fyra skolor i Örebro kommun att slås ihop till två skriver man.

Annons ▾

Dessa skolor kommer att slås ihop

Förslaget ska presenteras för Grundskolenämnden 30 november. I förslaget föreslås fyra skolor i Örebro kommun att slås ihop till två. Det betyder att:

  • Sörbyängsskolan och Sörbyskolan slås ihop till en ny enhet från och med läsåret 2024/2025 och att verksamheten förläggs i Sörbyskolans lokaler. Elever och personal erbjuds att följa med.
  • Kryddgårdsskolan och Änglandaskolan slås ihop till en utökad enhet från och med läsåret 2024/2025 och att verksamheten förläggs i Änglandaskolans lokaler. Elever och personal erbjuds att följa med.

Vid samma tillfälle kommer även ett separat förslag att pausa renoveringen av Wallerska skolan att tas upp, för att utreda lokalbehoven på väster. Wallerska skolans flytt till lokaler i Mellringe genomförs enligt plan, med start i januari 2024.

Bakgrund till uppdraget

Örebro kommun har under de senaste åren haft en stark befolkningstillväxt. Nu har den trenden vänt. För att anpassa skolans lokaler till ett läge där Örebro kommun har färre elever, nu och även de kommande åren, finns därför behov att minska skolans kostym.

I samband med lokalöversynen ges även möjlighet att se över hur Örebro kommun på bästa sätt kan ge alla skolbarn samma förutsättningar, med tillgång till en trygg skolgång, behöriga lärare och möjlighet till god kunskapsutveckling.

Vad händer nu?

I nuläget fortsätter skolornas verksamhet som vanligt. Elever, vårdnadshavare och medarbetare vid berörda skolor har fått information om förslaget. Efter att ett beslut fattats kommer vidare information att ges.

FIKK - För att alla behövs