Avslår vite mot akutmottagningen på USÖ

Arbetsmiljöverkets ansökan om att döma ut ett vite på 500 000 kronor för brister i arbetsmiljön på Akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro avslås.

· Publicerad: 19 november 2023 · 22.42.
Foto: Region Örebro län

Arbetsmiljöverkets ansökan om att döma ut ett vite på 500 000 kronor för brister i arbetsmiljön på Akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro avslås, skriver Region Örebro län på sin hemsida.

Enligt Förvaltningsrätten är kraven på förbättringar på akuten för oprecisa och otydliga. Arbetsmiljöverket har tre veckor på sig att överklaga domen till kammarrätten från det att domen meddelades den 16 november. 

Annons ▾

Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn i Mars

Det var efter en uppföljande tillsyn i mars 2023 som Arbetsmiljöverket menade att Region Örebro län inte gjort tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön på Akutmottagningen USÖ. Beslutet blev därför att ansöka hos Förvaltningsrätten om vite på 500 000 kronor. 

— För oss har det hela tiden varit viktigt att försöka möta kraven från Arbetsmiljöverket och se till att vi har en god arbetsmiljö för våra anställda på akutmottagningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson. Men det har helt enkelt inte gått att förstå vilka åtgärder som krävts vare sig i själva föreläggandet eller i efterföljande kommunikation.

Förvaltningsrätten håller med och menar att Arbetsmiljöverkets krav i vitesföreläggandet inte är tillräckligt preciserade för att vitet ska kunna dömas ut.

FIKK - För att alla behövs