Vill man vaccinera sig ska man passa på nu

Tillhör du en medicinsk riskgrupp och ännu inte har vaccinerat dig mot covid-19 och influensa? Då är det hög att göra det.

· Publicerad: 30 november 2023 · 20.58.
Arkivbild

Region Örebro län skriver på sin hemsida att de som vill vaccinera sig ska göra det nu. Det handlar främst om vaccin mot covid-19 och influensa. Man ska passa på nu innan alla helger och firanden i december.

— Smittspridningen av covid-19 har varit hög de senaste veckorna och vi ser att antalet influensafall ökar vecka för vecka. Eftersom det tar två veckor att få skydd av vaccinationen är det hög tid att vaccinera sig nu, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Annons ▾

Det går i de flesta fall bra att vaccinera sig mot covid-19 och influensa samtidigt. Riskgrupper kan även passa på att vaccinera sig mot pneumokocker. Nu finns det tider att boka på vaccinationsmottagningar i Karlskoga och Örebro. Det går också att boka tid på en vårdcentral.

Regionen påminner personer 65 år och äldre via SMS

I dagarna har regionen skickat ut en påminnelse via SMS till alla personer 65 år och äldre som ännu inte har vaccinerat sig.

— Speciellt medicinska riskgrupper bör se till att vaccinera sig, påpekar Gunlög Rasmussen. Som riskgrupper räknas personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd som hjärt- eller lungsjukdom, gravida, samt personer 65 år och äldre. Risken att försämras i en grundsjukdom som till exempel KOL eller astma, eller att drabbas av hjärtinfarkt om du har en hjärtsjukdom minskar om du vaccinerar dig. Vaccination minskar också risken för sjukhusvård, intensivvård och död.

Vaccination för allmänheten har startat

Även om du inte tillhör en medicinsk riskgrupp kan du vaccinera dig mot influensa och covid-19 för att minska risken att bli sjuk.

Vaccination mot influensa och covid-19 rekommenderas för följande grupper:

 • Du är 65 år eller äldre
 • Du är gravid
 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck (COVID-19) eller stroke.
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL KOL eller svår astma.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har Downs syndrom.
 • Personer med generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom
 • Personer med generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av riskbruk av alkohol eller bruk av narkotika
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (influensa).
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare (influensa).

Följande grupper rekommenderas även vaccination mot pneumokocker

 • Du är 65 år eller äldre
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har cystisk fibros.
 • Du har ett kokleaimplantat.
 • Du har likvorläckage.
 • Du har fått ett nytt organ genom transplantation.
 • Du har en bristande mjältfunktion eller du har fått din mjälte borttagen.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har en sjukdom i hjärtat, lungorna, njurarna eller levern.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

FIKK - För att alla behövs