Örebro kommun ser över tidsbegränsade bygglov

Från och med den 1 januari 2023 började nya bestämmelser gälla i plan- och bygglagstiftningen, om byggsanktionsavgift för tidsbegränsade bygglov

· Publicerad: 5 december 2023 · 10.18.
Arkivbild

Från och med den 1 januari 2023 började nya bestämmelser gälla i plan- och bygglagstiftningen, om byggsanktionsavgift för tidsbegränsade bygglov. De innebär att Bygg- och miljönämnden är skyldig att ta ut byggsanktionsavgift om platsen eller byggnadsverket inte har återställts innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet har gått ut.

— Just nu håller vi på att se över alla tidsbegränsade bygglov där giltighetstiden har gått ut. Om du har ett tidsbegränsat bygglov som har gått ut och du inte återställt platsen eller byggnadsverket så kommer vi kontakta dig med mer information, säger Marianne Gustavsson, enhetschef för bygglov, administration och tillsyn.

Annons ▾

— Bygg- och miljönämnden är skyldiga att pröva frågan om sanktion för de tidsbegränsade lov som gått ut. Därför vill vi i och med detta gå ut och informera om de regler som gäller för att så långt det är möjligt förhindra att vi tvingas ta ut sanktionsavgifter för dem som inte känner till den nya lagstiftningen, säger Anders Olsson (C), ordförande Bygg- och miljönämnden.

Vad är ett tidsbegränsat bygglov?

Bygg- och miljönämnden kan ge tidsbegränsat bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som pågår under en begränsad tid, om behovet av åtgärden är tillfälligt. Tidsbegränsade bygglov kan maximalt omfatta 15 år.

Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut ska platsen eller byggnadsverket återställas till samma skick som det var innan. Det är den som sökt det tidsbegränsade bygglovet och fastighetsägaren som ska se till att platsen eller byggnadsverket återställs innan giltighetstiden går ut. Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret. Hur länge bygglovet gäller står i bygglovsbeslutet.

I vissa fall kan Bygg- och miljönämnden ge en förlängning av ett tidsbegränsat bygglov. Förlängningen ska då beviljas innan det tidsbegränsade bygglovet gått ut för att Bygg- och miljönämnden inte ska vara skyldiga att besluta om byggsanktionsavgift. Det är därför viktigt att lämna in ansökan om förlängning till Bygg- och miljönämnden i god tid, så att beslutet hinner fattas innan giltighetstiden på bygglovet går ut.

FIKK - För att alla behövs