Örebro kommun startar projektet Cykelskiftet

Örebro kommun startar projektet Cykelskiftet, detta skriver man om på sin hemsida under torsdagen. Projektet handlar om resvanor till och från jobbet.

· Publicerad: 7 december 2023 · 12.26.
Arkivbild

Nu startar projektet Cykelskiftet skriver Örebro kommun i ett pressmeddelande. Projektet ska undersöka om man kan förändra invånarnas dagliga beteenden gällande hur de tar sig till och från jobbet. Cykelskiftet är ett samarbete mellan flera olika aktörer.

— Örebro kommun arbetar tillsammans med flera olika aktörer i en unik satsning för att gå på djupet för att förstå vad som kan få fler att förändra sina dagliga beteenden gällande hur de tar sig till och från jobbet, skriver Örebro kommun.

Annons ▾

Dessa aktörer ingår i samarbetet

Örebro kommun kommer tillsammans med 2030-sekretariatet, Akademiska Hus, Helsingborgs stad, Karlstads universitet, Nordic Behaviour Group och Studio Berget att arbeta i en unik satsning för att tillsammans gå på djupet och skapa en förståelse för vad som kan få arbetspendlare som idag tar bilen till och från jobbet att förändra sina dagliga beteenden och i stället välja cykel.

— Vi jobbar löpande för att öka cyklandet i kommunen genom att till exempel investera i nya cykelbanor och säkrare cykelparkering. Vår roll i det här projektet är att bidra med våra erfarenheter inom området för att på sikt kunna genomföra åtgärder för att få fler att cykla till arbetet, berättar Linnéa Lorinius, trafikplanerare, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Projektet utförs som en del av Vinnovas satsning Människocentrerad mobilitet, där ett psykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv på mobilitetsfrågan efterfrågas.

Ca 30% av resorna till jobbet i Örebro sker med cykel

Idag sker redan 30% av resorna i Örebro med cykel. Samtidigt är 53% av de dagliga bilresorna i kommunen resor under 10 kilometer. Genom att utgå från människans upplevelse, hoppas projektet kunna leda till lösningar som kan få ännu fler att cykla och samtidigt minska de korta bilresorna.

Genom intervjuer med bilister och aktörer som arbetsgivare, innovationsbolag, bostadsbolag och policyskapare ska projektet resultera i en så kallad beteendediagnos vilket ger en överblick över de barriärer som måste överbyggas av policyskapare, arbetsgivare, kommuner, fastighetsbolag och andra aktörer som vill främja en aktiv och hållbar mobilitet.

— Vi utgår från den senaste beteendevetenskapliga forskningen och skapar strategier för fler och nya lösningar för att nå de svårförändrade, säger Niklas Laninge, vd Nordic Behaviour Group.

FIKK - För att alla behövs