Kroppskameror på Länstrafikens biljettkontrollanter

Från och med måndag den 15 januari kommer Länstrafikens biljettkontrollanter vara utrustade med kroppskameror skriver man i ett pressmeddelande.

· Publicerad: 12 januari 2024 · 09.46.
Foto: Alexander von Sydow – Länstrafiken

Från och med måndag den 15 januari utökar Länstrafiken sin kontrollverksamhet i stads- och regiontrafik. Kontrollanterna kommer utöver sina uniformer med Länstrafikens logotype också vara utrustade med kroppskameror.

— Kamerorna är ungefär lika stora som en mobiltelefon och bärs synligt på överkroppen på kontrollanternas uniform, skriver Länstrafiken i ett pressmeddelande.

Annons ▾

Ska fungera som trygghetskamerorna

Kroppskamerorna fungerar på samma sätt som trygghetskamerorna ombord på bussarna som alltid är påslagna. Skillnaden är att kroppskamerans film enbart sparas i 30 sekunder och sedan spelas över, om kontrollanten inte aktivt startar inspelningen igen.

Det inspelade filmmaterialet sparas sedan på skyddade dataservrar hos företaget som sköter biljettkontrollen. Endast polisen eller annan behörig utredare, kan begära ut filmmaterialet om de behöver utreda ett eventuellt brott. 

Kontrollanterna ska även vara behjälpliga

Förutom att kontrollera biljetter ska kontrollanterna vara tillgängliga för resenärer som har frågor om sin resa. Till exempel kan de hjälpa till med resesök i Länstrafikens app, informera om giltigheter på olika biljettyper eller svara på frågor om vilken linje som avgår till vald destination. 

— Förhoppningen är att vi med fler kontrollanter ska skapa en tryggare resa för resenärer och en bättre arbetsmiljö för föraren. Fler uppmärksammas också på att man ska betala för sig och att kollektivtrafiken inte är gratis, säger Gustav Widén som är verksamhetsansvarig för trygghet -och biljettkontroll inom Länstrafiken.  

FIKK - För att alla behövs