Mer än 400 underskrifter för uppropet Rädda biografen

LindeKultur skriver i ett pressmeddelande att mer än 400 personer har skrivit under uppropet Rädda biografen i Lindesberg.

· Publicerad: 14 januari 2024 · 20.04.
Arkivbild

På drygt en vecka har mer än 400 personer skrivit under uppropet Rädda biografen i Lindesberg. Engagemanget är stort och brett för att trygga framtiden för den kommunala biografen i Lindesbergs Folkets Hus, skriver LindeKultur i ett pressmeddelande.

Men enligt organisationen är det bråttom med att skapa opinion, redan i april-maj kommer de första besluten att tas för en budget i balans i Lindesbergs kommun.

Annons ▾

Bakgrunden för uppropet Rädda biografen i Lindesberg

Finansieringen av den kommunala biografen i Lindesberg för 2024 är klar genom att tillväxtnämnden får 700.000 kronor extra genom en extra utdelning från kommunala bolagskoncernen. Men framtiden för biografens drift och finansiering efter 2024 är fortfarande osäker och kommer att behandlas under våren 2024 i kommunens mål- och budgetprocess med målet en budget i balans. Biografverksamheten i Lindesbergs bedrivs sedan 2019 av det kommunala bolaget Besök Linde AB.

För att skapa opinion i frågan startar LindeKultur en namninsamling för alla som vill att biografen i Lindesbergs Folkets Hus inte ska läggas ned eftersom det är en viktig arena för Lindesbergs Bios besökare som kan se aktuella filmer i Lindesberg, Lindesberg Filmstudio med över 180 medlemmar och dess Opera på Bio-verksamhet, Lindesbergs Riksteaterförening med flera.

Eftersom kommunen har ett ekonomiskt underskott innebär det i praktiken besparingar och i vissa fall även avveckling av verksamheter som en kommun inte är skyldig att ha, även om de är bra för kommunens attraktionskraft. Den kommunala mål- och budgetprocessen för 2025 har redan startat. Därför finns det redan nu anledning att bevaka sparförslag som kan komma att drabba kulturlivet i Lindesbergs kommun och att skapa opinion innan de första besluten tas skriver LindeKultur.

FIKK - För att alla behövs