Nu påbörjar polisaspiranterna sin praktiska utbildning

Polisaspiranterna ska det kommande halvåret genomgå den praktiska delen av sin polisutbildning och vara en förstärkning i det brottsbekämpande arbetet.

· Publicerad: 17 januari 2024 · 09.11.
Polis-Arkivbild
Arkivbild

Nu har 668 polisstudenter börjat sin polisaspirantutbildning i lokalpolisområdena runt om i landet. Polisaspiranterna ska det kommande halvåret genomgå den praktiska delen av sin polisutbildning och vara en förstärkning i det brottsbekämpande arbetet skriver polismyndigheten på sin hemsida.

— Jag vill varmt välkomna alla nya aspiranter. Ni är både viktiga och efterlängtade, och betyder mycket för medborgarna i lokalpolisområdena, säger rikspolischef Petra Lundh.

Annons ▾

Av de 668 polisaspiranterna har 539 gått polisutbildningen och 129 den funktionsinriktade polisutbildningen. För den funktionsinriktade polisutbildningen är det rekord, den motsvarande siffran förra året var 60. 

Ingripandepoliser och specialister

Efter avslutad och godkänd utbildning anställs huvuddelen av polisaspiranterna som ingripandepoliser i lokalpolisområdena för att ytterligare bidra till att öka den lokala närvaron.

De polisaspiranter som gått den funktionsinriktade polisutbildningen bidrar med specialistkompetens inom bland annat analys, utredning och it-forensik.

Polisaspiranten avslutar polisutbildningen med en praktisk utbildning under sex månader i ett lokalpolisområde. Polisaspiranterna handleds av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda in i yrket.

FIKK - För att alla behövs