Så många förlorade körkortet 2023

Transportstyrelsen fattade beslut om 36 581 körkortsåterkallelse under förra året skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

· Publicerad: 29 januari 2024 · 10.03.
Foto: Liza Simonsson

Transportstyrelsen fattade beslut om 36 581 körkortsåterkallelse under förra året. Det motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med föregående år då 35 227 körkort återkallades. Som vanligt domineras listan av punkten väsentlig trafiköverträdelse med 18 324 beslut. Det visar sammanställd statistik som Transportstyrelsen presenterar i ett pressmeddelande.

De väsentliga trafiköverträdelserna är orsak till mer än hälften av körkortsåterkallelserna, samtidigt som de till antalet minskar jämfört med föregående år, från 19 215 under 2022 till 18 324 under 2023. Den absolut vanligaste orsaken till återkallelse är fortkörning, men här återfinns också andra typer av trafikbrott som rödljuskörningar och att man inte hållit tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.

Annons ▾

Antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri ökar med drygt 11 procent, från 6 310 till 6 991. Det är det högsta antalet återkallelser med den orsaken på 10 år.

— Det finns ett absolut samband mellan polisens trafikövervakningsarbete och antalet återkallelser på grund av rattfylleri eller drograttfylleri. Man har helt enkelt tagit fler påverkade förare vid vägkanten, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort i riket 2019-2023

Antal återkallade körkort per återkallelsepunkt20192020202120222023Återkallelsepunkten betyder i huvudsak
Återkallelsepunkt 164776317597063106991Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsepunkt 2158154143145204Smitning
Återkallelsepunkt 36231020155515361703Flera mindre överträdelser
Återkallelsepunkt 41990326050251211921518324En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsepunkt 513371156983882958Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsepunkt 6144166117135191Allmän brottslighet
Återkallelsepunkt 755505176560958876589Medicinska skäl
Återkallelsepunkt 841643466430232073769Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsepunkt 922211761614Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga*3669241603416983522736581

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

FIKK - För att alla behövs