Polisen – ny trafikvecka med fokus på yrkestrafiken

Polisen lägger extra vikt på att kontrollera yrkestrafiken i hela landet mellan den 12:e och 18:e februari, detta då de genomför en nationell trafikvecka.

· Publicerad: 12 februari 2024 · 13.49.
Foto: Polisen

Polismyndigheten skriver på sin hemsida under måndagen att man genomför en ny trafikvecka. Mellan den 12:e och 18:e februari lägger polisen extra vikt på att kontrollera yrkestrafiken i hela landet. Syfte är att öka trafiksäkerheten på den svenska vägarna.

— Polisen arbetar mot Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Vi kan alla bidra till detta mål när vi rör oss ute på vägarna, genom att ta hänsyn till varandra, köra försiktigt och utvilad, säger Erling Andersson, poliskommissarie vid Nationella operativa enheten.

Annons ▾

Yrkestrafiken har stor påverkan på trafiksäkerheten

Just yrkestrafiken har stor påverkan på trafiksäkerheten. Under veckan lägger därför polisen extra tid på att kontrollera fordons skick, att fordonen inte är överlastade samt att lasten säkras på rätt sätt.

— Vi kommer också att kontrollera kör- och vilotider. För allas säkerhet är det viktigt att säkerställa att det är utvilade förare bakom ratten, säger Erling Andersson.

Vid kontrollerna ser polisen också över körkortsbehörigheter, nykterhet, hastighetsefterlevnad och olaga cabotage (inrikestransporter utförda av transportföretag stationerade i ett annat EU-land).

— Den här trafikveckan handlar främst om kontroller av yrkestrafiken, men det utesluter inte att vi även upptäcker annan brottslighet som till exempel efterlysta personer, vapen, ammunition eller narkotika samt naturligtvis andra trafikrelaterade företeelser, säger Erling Andersson.

Stor påverkan på hastigheten

Yrkestrafiken har en betydande roll för säkerheten på våra vägar då de har stor påverkan på hastigheten. Men att de håller hastighetsbegränsningarna är inte bara ett föraransvar.

— Arbetsgivaren har ett stort arbetsmiljöansvar att säkerställa att transporterna är trafiksäkra. Därför behöver arbetsgivaren ha ett systematiskt arbete för att bland annat följa upp hastighetsefterlevnaden. Det har störst betydelse för att rädda liv i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Start på sportlovsveckorna

Samtidigt som trafikveckan med fokus på yrkestrafik äger rum, inleds också sportlovsveckorna, vilket innebär ökad trafik på vägarna. Förutom hastighet, är det flera andra faktorer som påverkar trafiksäkerheten under vintern: Det är halt på vägarna, snö och mörker leder till dålig sikt. Därför blir det extra viktigt att anpassa hastigheten efter underlag och väderförhållanden.

FIKK - För att alla behövs