Dataintrång hos verksamhet på Region Örebro län

Region Örebro län skriver under måndagen att färdtjänstadministrationen har drabbats av intrång i ett datasystem, detta ska blivit anmält till polisen.

· Publicerad: 26 februari 2024 · 13.40.

Färdtjänstadministrationen på Region Örebro län har drabbats av intrång i ett datasystem. Detta skriver man om på sin hemsida under måndagsförmiddagen.

— Vi ser inga tecken på att information har spridits utanför den aktuella organisationen. Händelsen är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Polisen.

Annons ▾

Ca 60 personer är berörda av intrånget

Det är ett begränsat antal äldre ärenden som drabbats av intrånget där datafiler har blivit låsta så att de inte går att öppna. Region Örebro län kommer i närtid att kontakta de 60 personer som är berörda.

— Systemen som hanterar färdtjänst påverkas inte av händelsen utan resenärer bokar, åker och betalar på vanligt vis, säger förvaltningschef Petter Arneback Hjulström.

För att minska risken för liknande incidenter pågår kontinuerligt arbete för att höja säkerheten utifrån ökade och förändrade hotbilder, där även IT-miljön som drabbades av den här incidenten ingår i det kontinuerliga arbetet, berättar Patrik Malm, områdeschef IT.

FIKK - För att alla behövs