Stora visioner för Kilsbergen – vill utveckla friluftsområdet

Flera aktörer i Örebro ska tillsammans arbeta för att utveckla Kilsbergen till ett av Mellansveriges mest attraktiva friluftsområden.

· Publicerad: 13 mars 2024 · 20.53.
Foto: Johan Karlström/Region Örebro Län.

Regionen och kommunerna i Örebro län vill utveckla Kilsbergen till ett av Mellansveriges mest attraktiva friluftsområden. Detta skriver man i ett pressmeddelande som skickades ut under onsdagen.

Tillsammans med civilsamhället och näringslivet vill man att Kilsbergen ska vara ett attraktivt friluftslandskap. Det är visionen i den nya viljeriktningen för friluftsliv och turism i Kilsbergen, som tagits fram tillsammans med andra kommuner och aktörer och som antogs av kommunstyrelsen på tisdagen 12 mars.

Annons ▾

Kilsbergen är ett välbesökt område

Redan idag är Kilsbergen ett viktigt område för natur och friluftsliv med flera olika upplevelser inom natur- och kulturmiljöer, levande byar och ett stort utbud av friluftslivsaktiviteter och anläggningar för organiserad idrott och rekreation. Området har varje år cirka 400 000 besökare från angränsande kommuner, men även nationellt.

— Kilsbergen är en oslipad diamant och ett utvecklingsområde för friluftsliv, rekreation och naturturism. Det finns en stor potential i att utveckla området för besöksnäring och landsbygdsutvecklingen inom Örebro kommun. Med en tydligare och bättre samordning kommer vana och nya besökare uppleva ett mer välkomnande Kilsbergen framåt, säger kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S).

Dessa aktörer är involverade i arbetet

Den antagna viljeriktningen för Kilsbergen har tagits fram tillsammans med Degerfors kommun, Karlskoga kommun, Lekebergs kommun, Nora kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, Försvarsmakten, Saab Bofors Testcenter, Sveaskog och Örebrokompaniet.

— Genom att vi samordnar utvecklingen av friluftslivet och turismen i Kilsbergen stärker vi möjligheten att det finns något för alla att uppleva i området, samtidigt som vi skapar en trygghet för drivna entreprenörer och eldsjälar inom civilsamhället. Vi säkerställer också att Kilsbergen som rekreationsområde utvecklas långsiktigt, hållbart och resurseffektivt, förklarar Malin Welén, planerare på Friluftsliv.

Kilsbergen ska bli ett välkänt besöksmål nationellt med ett rikt utbud inom naturturism. För det krävs bland annat ett välutbyggt och tillgängligt område med tydliga entréer och leder. Målet är att området ska upplevas som en helhet var du än befinner dig och att administrativa gränser ska suddas ut.

FIKK - För att alla behövs